Historia OSP - Pomnik niepodległości w Rybarzowicach

Remontu i odnowy pomnika upamiętniającego udział legionistów z Rybarzowic w odzyskaniu Niepodległości dokonała z okazji swojego jubileuszu Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach w porozumieniu z parafią reprezentowaną przez ks. Kanonika Proboszcza Władysława Urbańczyka. Koszt odnowy pomnika obejmujący wykonanie fundamentów, bramy wejściowej oraz masztów, instalacji elektrycznej i samego pomnika wykonanego w całości z granitu wyniósł 25 tys. zł.

Złożyły się na to fundusze mieszkańców Rybarzowic - 13 tys zł, oraz środków finansowych pozyskanych z dotacji z Samorządu Gminy - 5 tys zł oraz Starostwa Powiatowego - 7 tys zł. Firmy dokonujące remontu to:

Paweł i Zdzisław Gorczewscy – kamieniarstwo

Zbigniew Gołąbek – ślusarstwo

Zenon Dobija – instalacja elektryczna

Marian Hołda – wykopy

Do przebiegu prac związanych z uroczystościami włączyła się również komisja historyczna działająca przy OSP, której zadaniem było opisanie historii pomnika, zrywu niepodległościowego rodaków, sporządzenia listy ofiar II wojny światowej oraz przygotowanie do druku okolicznościowego folderu. Osoby te to: Władysław Górny – kronikarz, Jarosław Krutak – nauczyciel historii, Mirosława Czernek – przedstawiciel szkoły podstawowej, druhowie Kazimierz Górny, Katarzyna Olszanicka, Natalia Górna.
Prace związane z betonowaniem, pracami pomocniczymi i wykończeniowymi wykonali strażacy z OSP Rybarzowice w osobach: Górny Stanisław, Gołąbek Bogusław, Janica Kazimierz, Bistyga Dawid, Januła Szymon, Góralczyk Daniel, Górny Jerzy, Kubica Jan, Matlak Janusz, Świerczek Krzysztof, Ciurla Marek, Jakubiec Andrzej.

Celem odnowy było wykonanie nowego obelisku z zachowaniem byłego kształtu i napisów. Podniesienie obeliska o trzy stopnie pozwoliło na umieszczenie na jednym z nich napisu upamiętniającego męczeństwo naszych mieszkańców podczas II wojny światowej zarówno ze strony hitleryzmu i stalinizmu. Dokumenty zostały umieszczone w tubie wmurowanej do tegoż obelisku.
Techniczne rozpoczęcie prac nastąpiło początkiem września poprzez rozbiórkę starego pomnika i wykonania nowych fundamentów wraz z bramą wejściową celem dogodniejszego dostępu przy uroczystościach. W następnej kolejności wykonano instalację elektryczną, położono bruk i przystąpiono do montowania płyt granitowych nadając ostateczny kształt. Zamontowano również dwa maszty, wykonano daty na krzyżu i oświetlenie.

Uroczyste Odsłonięcie Pomnika upamiętniającego udział legionistów z Rybarzowic w walce o Niepodległość Polski wyznaczono na dzień 09 listopada 2008r., tj. niedziela po uroczystej Mszy Św. o godz.11.00.

Prezes OSP Rybarzowice
dh Stanisław Górny