Aktualności

11 Listopada 2019r - Święto Niepodległosci Rzeczpospolitej Polskiej

Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2019 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta  koncelebrowana, w intencji Ojczyzny sprawowana przez księdza Kanonika Władysława Urbańczyka. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice  oraz Szkoły Podstawowej  z Rybarzowic. wraz z kompanią strażaków.  Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, radni gminy na czele z  Zastępcą wójta Jerzym Kanikiem, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespół Regionalny Pieśni i Tańca ze Stowarzyszeniem „Ziemia Rybarska”, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów- koło 17 , Rada Sołecka z Rybarzowic. W uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Szkoły i Przedszkola oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP

21/22 września br. w Olsztynie w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego odbył się  XXIV Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP, Opracowań z dziejów OSP oraz XIV Konkurs na Prace Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa. W kategorii Kronik OSP, na 78 kronik z 65 OSP najwyższe oceny uzyskało   17 Kronik w kategori Wzorowych. Wśród tych najlepszych znalazły się trzy  kroniki z powiatu  bielskiego - Kronika OSP Rybarzowice, OSP Jaworze oraz OSP Świętoszówka.

Czytaj więcej...

Szkolenie - Pożary Wewnętrzne

We wrześniu 4 strażaków z naszej jednostki OSP przeszło specjalistyczne szkolenie zorganizowane w OSP Łodygowice z zakresu zwalczania pożarów wewnętrznych. Szkolenie przeprowadzili doświadczeni instruktorzy z firmy OLC-FIRE ze Starogardu Gdańskiego, w tak zwanej komorze ogniowej w której to, w realny sposób strażacy doświadczają sytuacji która występuje podczas pożarów mieszkań i obiektów zamkniętych.

Czytaj więcej...

Gminne zawody OSP Seniorów 2019

7 września 2019 roku na boisku w Buczkowicach 11 drużyn strażackich z Gminy Buczkowice, Wilkowice i Szczyrku, rywalizowało w zawodach sportowo-pożarniczych. Rozpoczęły się o godzinie 8.00 zbiórką na płycie boiska. Zawody otworzył Komendant Gminny OSP wraz z Prezesem Zarządu Gminnego ZOSP RP dh Zbigniewem Majcherczykiem oraz Z-cą wójta Gminy Jerzym Kanikiem. Również na rozpoczęciu zawodów obecny był, Komendant Gminny Wilkowic dh Grzegorz Gabor, oraz wiceprezes ZOGm Wilkowic dh Jerzy Ślusarczyk. Drużyny brały udział w 3 konkurencjach. Pierwszą była sztafeta pożarnicza, drugą ćwiczenie musztry, a trzecią ćwiczenie bojowe.

Czytaj więcej...

Kronika OSP Rybarzowice wśród najlepszych w powiecie

27 lipca odbył się V Powiatowy Przegląd Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych. Miał miejsce w strażnicy OSP w Wilamowicach. Komisja Konkursowa w składzie dr. Maciej Bujakowski, dr. Rafał Dmowski oraz dh Jerzy Gruchlik, od godz. 12.00 oceniali kroniki, fotokroniki i inne opracowania dostarczone przez kronikarzy OSP z powiatu bielskiego. O godz. 14.00 rozpoczęła się część oficjalna na której dokonano prezentacji kolejnej publikacji Komisji Historycznej działającej przy ZOP ZOSP RP. Książka pod tytułem „ Historia Motoryzacji Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bielskiego” , to zbiór informacji o rozwoju i unowocześnianiu w sprzęt silnikowy wszystkich jednostek OSP z powiatu bielskiego od pierwszych motopomp do dzisiejszych nowoczesnych pojazdów . Prace nad nią rozpoczęły się w 2015 roku na spotkaniu Komisji Historycznej w Kozach. Wstęp do tego opracowania wykonał śp. dh Władysław Górny- z OSP Rybarzowice, konstruktor motopomp i autopomp w Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku Białej. Poszczególne pozycje dotyczące przygotowały osoby z danych jednostek OSP .

Czytaj więcej...

PRZEDSZKOLAKI W STRAŻNICY

8 maja br. naszą remizę odwiedziły dzieci z Publicznego Przedszkola w Rybarzowicach wraz z Panią dyr. Jadwigą Kozłowską. Była to wizyta z okazji dnia strażaka. Po krótkiej prelekcji o pracy strażaka- ochotnika, dzieci mogły wejść do samochodów bojowych, przymierzyć hełmy strażackie oraz potrzymać sprzęt gaśniczy. Na zakończenie dostaliśmy od nich prezent za co odwdzięczyliśmy się słodkościami.

Czytaj więcej...

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - szczebel gminny

W dniu 23-03-2019r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbył się finał szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach tych wzięli udział przedstawiciele młodzieży z MDP OSP z Buczkowic, Godziszki i Rybarzowic. Przygotowaniem i sprawnym przebiegiem sprawdzianu z zakresu wiedzy pożarniczej zajął się dh Wojciech Januła z OSP Rybarzowice który jednocześnie przewodniczył  Komisji konkursowej  .Zasiedli  w niej opiekunowie z poszczególnych OSP- Piotr Kaśtura, Jacek Gluza i Bartosz Stec. Poczęstunek dla uczestników przygotował gospodarz OSP Rybarzowice dh Bogusław Gołąbek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczył dh Stanisław Górny – Komendant Gminny OSP. Zwycięzcy  zakwalifikowali się do szczebla powiatowego OTWP który, w tym roku odbędzie się w OSP Jaworze . W turnieju tym wezmą udział zwycięzcy turnieju, ze wszystkich gmin powiatu bielskiego.

Czytaj więcej...

Prezentacja GCBA Man

26 Lutego 2019r w Mysłowicach na terenie Centralnego Muzeum Pożarnictwa, miała miejsce prezentacja sprzętu pożarniczego. Nasza OSP Rybarzowice brała udział wraz z nowym samochodem ratowniczo-gaśniczym GCBA5/42/4 MAN. Na to spotkanie przybyło wiele jednostek z terenu woj. śląskiego, zarówno Ochotniczych i Państwowych Straży Pożarnych. Prezentowane były nowoczesne pojazdy zakupione w roku 2018. Organizatorem była Komenda Wojewódzka PSP z Katowic, która zaprosiła na to wydarzenie wiele osób, zarówno parlamentarzystów, przedstawicieli komend PSP z poszczególnych powiatów woj. Śląskiego, Wojewódzkiego Funduszu Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej, samorządowców, Związku OSP RP oraz delegacji OSP. Spotkanie to wykorzystaliśmy do przekazania stosownych podziękowań na ręce Prezesa WFOŚiGW w Katowicach, za wsparcie finansowe udzielone naszej jednostce, przy zakupie w ubiegłym roku w/w samochodu pożarniczego. Towarzyszył nam również komendant Miejski PSP w Bielsku Białej st. bryg Zbigniew Mizera. Po całej prezentacji mieliśmy przyjemność zwiedzić z przewodnikiem CMP eksponaty prezentowane w muzeum. Więcej na stronie WFOŚ i GW w Katowicach oraz na stronie CMP Mysłowice.

Czytaj więcej...

Prosimy o przekazanie 1% za 2018 r.

Walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu to okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok .W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 02 lutego b.r. o godz 17.00, rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2018 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia, do najważniejszych należało pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA5/42/4 MAN, realizacja własnego projektu „100 dni na 100 lecie Niepodległości w Rybarzowicach” prowadzenia spraw związanych z organizacją obozu dla MDP woj. śląskiego oraz działania jednostki Operacyjno- Technicznej.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 22