Statut Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach

Rozdział I
Postanowienia ogólne

§ 1

  1. Stowarzyszenie nosi nazwę Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach zwane dalej OSP
  2. Stowarzyszenie OSP działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. – Prawo o stowarzyszeniach, (Dz.U. z 2001 r. nr 79, poz. 855 tekst jednolity) oraz ustawy z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U. z 2009 r. nr 178, poz. 1380 tekst jednolity ), a także niniejszego statutu.
  3. Stowarzyszenie OSP posiada osobowość prawną.
  4. Siedzibą OSP jest remiza strażacka w Rybarzowicach, ul. Beskidzka 66, 43-378 Rybarzowice, pow. bielski, woj. śląskie.

§ 2

  1. Terenem działania OSP jest miejscowość będąca jej siedzibą, teren Rzeczpospolitej Polskiej i teren Unii Europejskiej.
  2. Stowarzyszenie OSP jest członkiem Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, zwanego dalej „Związkiem”.

§ 3

  1. Ochotnicza Straż Pożarna może posiadać sztandar oraz używać pieczęci, godła i flagi organizacyjnej według wzorów określonych przez Zarząd Główny Związku.
  2. Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach posiada logo zatwierdzone przez Walne Zebranie Członków OSP.
  3. Ochotnicza Straż Pożarna może używać herbu Rybarzowic.

§ 4

Działalność OSP opiera się na pracy społecznej jej członków. Do prowadzenia swoich spraw OSP może zatrudniać pracowników.

Już wkrótce...

Pn Wt Śr Cz Pt So N
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30