Akcje

Szkolenie - Pożary Wewnętrzne

We wrześniu 4 strażaków z naszej jednostki OSP przeszło specjalistyczne szkolenie zorganizowane w OSP Łodygowice z zakresu zwalczania pożarów wewnętrznych. Szkolenie przeprowadzili doświadczeni instruktorzy z firmy OLC-FIRE ze Starogardu Gdańskiego, w tak zwanej komorze ogniowej w której to, w realny sposób strażacy doświadczają sytuacji która występuje podczas pożarów mieszkań i obiektów zamkniętych.

Czytaj więcej...

Alarmowo w 2018

Również w tym roku nie obyło się bez interwencji, pożarów likwidacji miejscowych zagrożeń, czy zabezpieczania imprez masowych. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 22x, miejscowych zagrożeń -18x, fałszywych alarmów 4x. Poza terenem własnym interweniowaliśmy 6 krotnie w Szczyrku 1x pożar , w Godziszce 2x pożar i Kalnej 1x pożar, oraz w Buczkowicach w poszukiwaniu osoby i w Szczyrku w ewakuacji kolejki . Na ternie samych Rybarzowic działaliśmy ogólnie 38 razy w tym, pożary budynków i zabudowań 1x, pożary kotłowni i kominów 6razy, suche trawy, zarośla i krzewy gasiliśmy 9x, w wypadkach i innych zdarzeniach drogowych- 10x, inne zagrożenia typu, działania p-powodziowe, , połamane konary i drzewa, pompowanie zalanych terenów, zanieczyszczone potoki, zerwane linie elektryczne i teletechniczne -12x. Poza wymienionymi działaniami zabezpieczaliśmy również rajdy rowerowe 3 krotnie, oraz inne imprezy i uroczystości. Największym zabezpieczeniem były działania w organizacji i zabezpieczeniu przejazdu międzynarodowego wyścigu kolarskiego- 75Tour de Pologne, (udział 85 strażaków z gminy Buczkowice i Wilkowice- z naszej jednostki 25 strażaków), również Rajd Rowerowy Bystra, czy Rodzinny Rajd Rowerowy na terenie gminy. Podobnej klasyfikacji podlegają również nasze działania dla społeczności dowóz wody do celów bytowych czy też oczyszczanie studni).

Czytaj więcej...

Alarmowo w 2017 roku

Strażacy z grupy operacyjno technicznej podwyższali swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu KPP 3 dh, dowódców sekcji 1 dh. Ważnym elementem szkoleniowym naszych strażaków, to cotygodniowe zbiórki gotowości operacyjnej, oraz przygotowania do zawodów sport- pożarniczych. Na szczeblu gminnym zajęliśmy I miejsce zarówno w kategorii mężczyzn i kobiet, zaś na szczeblu powiatowym kobiety4 miejsce a mężczyźni 8.. Byliśmy również 2-krotnie inspekcjonowani przez PSP w ramach KSRG oraz przeglądu jesiennego jednostek. Ćwiczyliśmy również ramach 2 Śląskiej Brygady Odwodowej OSP na terenie Zarzecza nad Jeziorem Żywieckim wraz z zestawem pompowym.

Czytaj więcej...

Kilometry plamy olejowej

16-09-2017 o godz.10.30 do neutralizacji plamy olejowej na drodze wojewódzkiej /ul. Wiślańska/ w Buczkowicach została zadysponowana OSP Buczkowice która neutralizowała substancję od ronda w Buczkowicach do ul. Wczasowej włącznie. Po piętnastu minutach okazało się że plama ta rozciąga się aż do Godziszki. Do akcji ruszyły kolejne jednostki OSP Rybarzowice oraz OSP Godziszka. Od ul Wczasowej, ul. Grunwaldzkiej oraz Lipowską do składów budowlanych zmywaniem plamy zajęli się strażacy z Rybarzowic, dalej do granicy z Godziszką plamę neutralizował drugi zastęp z OSP Buczkowice. OSP Godziszka likwidowała plamę na ul Bielskiej oraz Beskidzkiej w Godziszce.

Czytaj więcej...

Alarmowo w 2016 roku

Strażacy z grupy operacyjno technicznej podwyższali swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu recertyfikacji KPP 8 dh, kierowców konserwatorów OSP- 2dh,ratownictwa technicznego 1 dh. Na bazie naszej jednostki został zorganizowany kurs strażaka- ratownika wg. programu z 2015roku dla 18 druhów z gminy Buczkowice i Wilkowice. z OSP Rybarzowice kurs ukończyło 5 dh.Ważnym elementem szkoleniowym naszych strażaków, to cotygodniowe zbiórki gotowości operacyjnej, oraz przygotowania do zawodów sport- pożarniczych. w których na szczeblu gminnym zajęliśmy I miejsce Drużyna strażaków- ratowników medycznych brała udział w ćwiczeniach gminnych-medycznych w Rybarzowicach. Byliśmy również 2-krotnie inspekcjonowani przez PSP w ramach KSRG oraz przeglądu jesiennego jednostek. Ćwiczyliśmy również ramach 2 Śląskiej Brygady Odwodowej OSP na terenie dolnej stacji na Szyndzielnię.

Czytaj więcej...

Wycinka Grubego Dęba w Rybarzowicach

W dniu 19 lutego 2016 roku został wycięty wielowiekowy tzw. „Gruby Dąb”. Jego wiek jest oceniany na około 600 lat. Bardzo charakterystyczny punkt orientacyjny naszej miejscowości. Po wielu ekspertyzach i oględzinach została podjęta decyzja o jego wycince. Jego stan nie dał możliwości jego ocalenia w tym miejscu, gdyż pozostałość po jego latach świetności mogła runąć na ziemię, a przy tym na główną drogę.

Czytaj więcej...

Alarmowo w 2015 r.

Strażacy z grupy operacyjno technicznej podwyższali swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu KPP 1 dh, dowódców sekcji OSP- 2dh, kierowania ruchem drogowym - 10 dh. Ważnym elementem szkoleniowym naszych strażaków, to cotygodniowe zbiórki gotowości operacyjnej, oraz przygotowania do zawodów sport- pożarniczych. w których na szczeblu gminnym zajęliśmy I miejsca wraz z drużyną kobiet oraz powiatowym klasyfikując się w czołówce OSP powiatu bielskiego. Drużyna strażaków- ratowników medycznych brała udział w ćwiczeniach gminnych-medycznych w Godziszce oraz w II Otwartych Mistrzostwach Śląska w KPP Strażaków Ochotników których to jesteśmy współorganizatorami. W ramach 2 Śląskiej Brygady Odwodowej OSP ćwiczyliśmy na kompleksie leśnym w Lipniku.

Czytaj więcej...

Mocno wiało

8 czerwca 2015 r. w godzinach porannych zostaliśmy zadysponowani do usuwania skutków potężnej wichury która przeszła nad gminą Czechowice, około godziny piątej nad ranem.

W ramach działań II Kompanii Odwodowej sekcja strażaków na samochodzie GLBA 1/1 Bremach Trex udała się na miejsce koncentracji do Komendy Miejskiej PSP w Bielsku Białej, skąd już ruszyła w kolumnie do działań bezpośrednio związanych z nawałnicą, zaczynając usuwać powalone drzewa na DK1. W następnej kolejności działania prowadziliśmy na terenie miasta Czechowice Dziedzice. Pięciu naszych strażaków wyposażonych w trzy piły do w tym jedna na wysięgniku drewna oraz specjalistyczny samochód z hydrauliczną wyciągarką skutecznie radziło sobie z usuwaniem powalonych drzew, oraz przemieszczaniem się czasem w trudnym terenie.

Czytaj więcej...

Ćwiczenia Kompani Gaśniczej

18 czerwca o godz. 15.00 zawyły syreny które dały początek ćwiczeniom  na kompleksie leśnym w Lipniku. Ćwiczenia dotyczyły 16 jednostek OSP działających w Kompani Gaśniczej nr.2 Śląskiej Brygady Odwodowej. Z naszej jednostki wyruszył zastęp GCBA 6/40 Steyr do miejsca koncentracji jednostek na terenie Komendy Miejskie PSP w Bielsku, skąd po krótkiej odprawie w zwartej kolumnie Kompania udała się na miejsce pozorowanych zdarzeń. Coroczne ćwiczenia ŚBO wspólnie z PSP to doskonalenie umiejętności ratowniczo-gaśniczych i współpracy zastępów w różnorakim terenie. Tym razem głównym zadaniem było dostarczenie wody na kilometrowym odcinku do palącego się młodnika.

Czytaj więcej...

Eko-działanie - gniazda bocianie

21 marca, w pierwszy dzień wiosny 2015 roku zastęp strażaków z Rybarzowic przygotował do przyjęcia gniazda na których niebawem zagoszczą bociany. W tym roku zostały oczyszczone z zarastających je gałęziami, które zagrażają bezpiecznemu lądowaniu i startom bocianów,  2 gniazda z czterech występujących w Rybarzowicach. Prace te miały miejsce na ul. Beskidzkiej obok starego tartaku i ul. Morelowej. Takie przygotowania , ewentualne remonty gniazd od kilkunastu lat mają miejsce  w naszej miejscowości , a  prace te wykonują  strażacy z OSP Rybarzowice. Tym razem do pomocy przy tych działaniach został poproszony właściciel prywatnego podnośnika hydraulicznego Pan M. Klag. W działania te angażuje się również Wydział Ochrony Środowiska  Urzędu Gminy.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2