MDP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej - szczebel gminny

W dniu 23-03-2019r. w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbył się finał szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach tych wzięli udział przedstawiciele młodzieży z MDP OSP z Buczkowic, Godziszki i Rybarzowic. Przygotowaniem i sprawnym przebiegiem sprawdzianu z zakresu wiedzy pożarniczej zajął się dh Wojciech Januła z OSP Rybarzowice który jednocześnie przewodniczył  Komisji konkursowej  .Zasiedli  w niej opiekunowie z poszczególnych OSP- Piotr Kaśtura, Jacek Gluza i Bartosz Stec. Poczęstunek dla uczestników przygotował gospodarz OSP Rybarzowice dh Bogusław Gołąbek.

Wszyscy uczestnicy otrzymali nagrody i dyplomy, które wręczył dh Stanisław Górny – Komendant Gminny OSP. Zwycięzcy  zakwalifikowali się do szczebla powiatowego OTWP który, w tym roku odbędzie się w OSP Jaworze . W turnieju tym wezmą udział zwycięzcy turnieju, ze wszystkich gmin powiatu bielskiego.

Czytaj więcej...

Bieg Floriański - Świętoszówka 2018

W sobotę 5 maja odbył się Bieg Floriański dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu bielskiego. W biegu tym uczestniczyli również reprezentanci starszych pokoleń, oraz osoby nie zrzeszone w OSP. Naszą rybarzowicką jednostkę OSP, reprezentowała cztero- osobowa drużyna MDP w składzie: Dominika Dadok która zajęła 2 miejsce w kategorii wiekowej 14-17 lat na dystansie 2500m a Kornel Szczotka 5 miejsce,  startowały również Izabela Biernat i  Nadia Biernat.  Opieką naszych zawodników zajęła się, dh Joanna Pietrusiak . Organizatorem zawodów była OSP Świętoszówka. Uczestnicy biegu otrzymali okolicznościowe koszulki zaś zwycięzcy ciekawe nagrody.

Czytaj więcej...

Finał Gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 10-03-2018r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbył się finał szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach tych wzięli udział przedstawiciele młodzieży z MDP OSP z Buczkowic, Godziszki i Rybarzowic. Przygotowaniem i sprawnym przebiegiem sprawdzianu z zakresu wiedzy pożarniczej zajęły się druhny z Rybarzowic  Joanna Pietrusiak  i Dominika Olszanicka .  Komisji konkursowej  przewodniczył dh Wojciech Januła z OSP Rybarzowice w której zasiedli opiekunowie z poszczególnych OSP- Marcin Wieczorek i Bartosz Wrona. Poczęstunek dla uczestników przygotował gospodarz OSP Rybarzowice dh Bogusław Gołąbek.

Czytaj więcej...

Memoriał H. Dzidówny 2017

W dniu 09.09.2017 roku w na boisku w Bronowie odbył się Memoriał im. Haliny Dzidówny. Celem zawodów było upamiętnienie bohaterskiej postawy Haliny Dzidy, która poniosła śmierć podczas pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 roku. Ponadto propagowanie wśród młodzieży aktywnego trybu życia oraz doskonalenia sprawności fizycznej.

Czytaj więcej...

MDP z Rybarzowic na zawodach CTiF - 2017

W tym roku Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla gmin Buczkowice i Wilkowice gościły w Wilkowicach/ w lasku. Odbyły się 3 czerwca 2017. Po zbiórce otwierającej zawody przez organizatora dh Grzegorz Gabora oraz członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jana Cholewę, o godzinie 9.00 rano rozpoczęła się rywalizacja w sztafecie. Na starcie najpierw stawiła się Gmina Wilkowice później Gmina Buczkowice. Tą drugą reprezentowały drużyny z OSP Buczkowice, OSP Rybarzowice i OSP Godziszka. Po sztafecie, na którą składały się m.in. pokonanie drabiny, płotka, przeniesienie węża oraz gaśnicy na podest, a także podpięcie węża do rozdzielacza, każda ze startujących drużyn udała się na wyznaczone miejsce, aby zaprezentować ćwiczenie musztry. Oceniane było ono przez sędziego musztry dh Stanisława Górnego - komendanta gminnego OSP. Ostatnim zadaniem było ćwiczenie bojowe, w którym drużyny musiały m.in. pokonać rów przeskakując go, przejść tunel, wypełnić nalewak wodą pompując ją z hydronetki oraz zawiązać odpowiednie do rysunków węzły.

Czytaj więcej...

Bieg Floriański - Świętoszówka 2017

W sobotę 6 maja odbył się Bieg Floriański dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu bielskiego. W biegu tym uczestniczyli również reprezentanci starszych pokoleń, oraz osoby nie zrzeszone w OSP. Naszą rybarzowicką jednostkę OSP, reprezentowała siedmio- osobowa drużyna MDP w składzie: Dominika Dadok która zajęła 3 miejsce w kategorii wiekowej 14-17 lat na dystansie 2500m, Izabela Biernat Kamila Gwizdoń, Nikola Czapla, Kornel Szczotka 5 miejsce, Kuba Słowiak 9 miejsce, Damian Mrowiec 9 miejsce na dystansie 1300m w kategorii 11-13 lat. Opieką naszych zawodników zajęli się, dh Joanna Pietrusiak i dh Bogusław Gołąbek. Organizatorem zawodów była OSP Świętoszówka. Dodatkowo Rybarzowice były reprezentowane przez rodzinę –Jolantę, Zdzisława i Pawła Góralczyków.

Czytaj więcej...

Finał Gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 04-03-2017r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbył się finał szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach tych wzięli udział przedstawiciele młodzieży z MDP OSP z Buczkowic, Godziszki i Rybarzowic. Przygotowaniem i sprawnym przebiegiem sprawdzianu z zakresu wiedzy pożarniczej zajęli się druhowie z Rybarzowic .  Komisji konkursowej  przewodniczył dh Wojciech Januła oraz dh Mariusz Mędrzak Wiceprezes Zarządu Gminnego, dh Kamil Ciszczoń oraz dh Joanna Pietrusiak z OSP Rybarzowice. Poczęstunek dla uczestników przygotował gospodarz OSP Rybarzowice dh Bogusław Gołąbek.

Czytaj więcej...

ZAWODY CTiF- MDP 2016

W tym roku Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla gmin Buczkowice i Wilkowice odbyły się w piątek 30 -09-2016 na stadionie COS w Szczyrku. Zawody przeprowadzono po raz kolejny zgodnie z regulaminem CTiF. Były one również generalną próbą przygotowania stadionu przed zawodami szczebla powiatowego.

Po zbiórce otwierającej zawody o godzinie 16.00 rozpoczęła się rywalizacja w sztafecie. Na starcie najpierw stawiła się Gmina Wilkowice później Gmina Buczkowice. Tą drugą reprezentowały drużyny chłopców z OSP Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka.

Czytaj więcej...

RUCH TO ZDROWIE - integracja MDP

W niedziele 25 września na terenie boiska przy szkole podstawowej w Kalnej odbył się piknik połączony z zawodami i grami terenowymi dla MDP z powiatu bielskiego o nazwie RUCH TO ZDROWIE, na którym nie mogło zabraknąć naszej młodzieży. Drużyna MDP– OSP Rybarzowice w składzie: Izabela Biernat, Nadia Biernat, Kamila Gwizdoń, Nikola Czapla i Dawid Gwizdoń, pod opieką dh Kamila uczestniczyła bardzo aktywnie we wszystkich konkurencjach.

W trakcie imprezy nie zabrakło posiłku i mnóstwa słodyczy, zaś na zakończenie wszyscy otrzymali nagrody wraz z opiekunami
Organizatorem były OSP Kalna, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach który bardzo sprawnie przeprowadził całą zabawę. Do organizacji włączono również środki z programu profilaktycznego kierowane przez Samorząd Gminy dla organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Bieg Floriański - Świętoszówka 2016

W sobotę 7 maja odbył się Bieg Floriański dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu bielskiego. W biegu tym uczestniczyli również reprezentanci starszych pokoleń, oraz osoby nie zrzeszone w OSP. Naszą jednostkę reprezentowała cztero osobowa drużyna MDP w składzie: Dominika Dadok która zajęła 4 miejsce w kategorii wiekowej 11-13 lat, Izabela Biernat, Jakub Świerczek, Damian Mrowiec, pod opieką dh. Joanny Pietrusiak i Rafała Kostanowicza. Organizatorem zawodów była OSP Świętoszówka.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 5