O nas w skrócie...

Rybarzowice leżą w Kotlinie Żywieckiej w połowie drogi z Bielska-Białej do Żywca, nad rzeką Żylicą. Są usytuowane w zlewisku rzek i potoków spływających z gór Beskidu Śląskiego, a mianowicie Skrzycznego, Magury, Klimczoka i Skalitego. Rybarzowice są jedną z czterech wsi (najbardziej uprzemysłowioną) wchodzących w skład Gminy Buczkowice.

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach to ponad stuletnia tradycja działalności na rzecz społeczeństwa. Obecny budynek strażnicy wybudowano w 1965 roku, zaś rozbudowano w 2011. Jednostka jest włączona do Krajowego Systemu Ratowniczo-Gaśniczego oraz do II Śląskiej Kompanii Odwodowej. Dysponuje dwoma samochodami ratowniczo-gaśniczymi- GCBA 6/40 STEYR i GLBA 1/1 Bremach T-Rex 4x4, oraz operacyjny Renault trafic.

W strukturach OSP wydzielona jest Jednostka Operacyjno-Techniczna, działa Młodzieżowa Drużyna Pożarnicza, Klub Honorowego Krwiodawstwa i Sekcja Historyczna. OSP Reprezentuje gminę, powiat i województwo na szczeblu krajowym w sportach obronnych MDP oraz Timbersporcie. Była organizatorem I Powiatowych Zawodów Sikawek Strażackich, I Powiatowego Przeglądu Kronik OSP, była organizatorem corocznych Beskidzkich Zintegrowanych Ćwiczeń Służb Ratowniczych dla powiatów południa Polski. Z okazji 110-lecia jednostka dokonała odnowy zabytkowego Pomnika Legionistów oraz wydała 2 książki o historii Rybarzowic. W latach 2008-2011 pozyskiwała fundusze unijne na bezpłatne szkolenia dla mieszkańców gminy i powiatu w ramach EFS Kapitał Ludzki. Natomiast od 2011r. nawiązała współpracę ze strażakami z Gminy Dobra, w ramach współpracy transgranicznej polsko-czeskiej trwającej od 2001r. pomiędzy Gminami. Efektem tej współpracy to realizacja 2 projektów których efektem było m. inn. podniesienie kwalifikacji strażaków i doposażenie strażaków w środki i sprzęt ratowniczy, w ramach środków EFRR.

W latach 2009- 2012 rozbudowano strażnicę, powiększając ją o trzeci boks garażowy, wykonano nowe wejście od strony zachodniej, wykonano nowe sanitariaty oraz wyremontowano zaplecze kuchenne. W części remizy nad nowymi garażami wykonano salę konferencyjną wraz z wyposażeniem.

W 2014 r. była współorganizatorem I Otwartych Mistrzostw Śląska w KPP Strażaków Ochotników. Również w 2014roku wprowadziła na podział bojowy nowy samochód rat-gaśniczy Bremach T-Rex, o nieprzeciętnych walorach ratowniczych i trakcyjnych. Pierwszy na polskim rynku pożarniczym.