Wyróżnienie dla OSP Rybarzowice

W dniu 3 września 2015 r. w hotelu Elbrus w Szczyrku odbyła się uroczysta Gala podsumowująca efekty pracy Beneficjentów realizujących mikroprojekty za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Łącznie w minionym rozdaniu środków z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano 175 projektów których beneficjentami były powiaty, gminy, uczelnie, szkoły, parafie, organizacje pozarządowe…. . Projekty wyróżniono w 7 kategoriach.

W kategorii „ Opracowanie i Tworzenie Systemów Prewencyjnych Oraz Zasad Rozwoju Społeczno- Gospodarczego Dla Obszaru Pogranicza” wyróżnienie otrzymało trzech beneficjentów, w tym OSP Rybarzowice za realizację 2 projektów- Integracja polsko- czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP- Wyróżnienie odebrał Prezes OSP dh Stanisław Górny od Zarządu oraz Prezydium Euroregionu Beskidy z rak Prezesa Stowarzyszenia „ Region Beskidy” Pana Zbigniewa Michniowskiego. Docenienie nas nie odbyło by się bez dobrej współpracy naszej jednostki z Biurem Regionu Beskidy w Bielsku Białej i wspaniałych pracowników na czele z dyr. Marcinem Filipem, Panią Gabrielą Kruczek, Panią Justyną Wróbel.- DZIĘKUJEMY.