Uroczystości

11 Listopada 2019r - Święto Niepodległosci Rzeczpospolitej Polskiej

Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2019 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta  koncelebrowana, w intencji Ojczyzny sprawowana przez księdza Kanonika Władysława Urbańczyka. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice  oraz Szkoły Podstawowej  z Rybarzowic. wraz z kompanią strażaków.  Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, radni gminy na czele z  Zastępcą wójta Jerzym Kanikiem, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespół Regionalny Pieśni i Tańca ze Stowarzyszeniem „Ziemia Rybarska”, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów- koło 17 , Rada Sołecka z Rybarzowic. W uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Szkoły i Przedszkola oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Czytaj więcej...

Poświęcenie nowego samochodu pożarniczego w OSP Rybarzowice

Po Mszy św. wraz z koncertem Patriotycznym, oraz złożeniu hołdu pod Pomnikiem Legionistów strażacy, zaproszeni goście oraz mieszkańcy udali się pod strażnicę OSP Rybarzowice aby uroczyście dokonać poświęcenia  i wprowadzenia na podział bojowy jednostki, nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA 5/42/4 na podwoziu  MAN TGM  18.340 4X4 BB, zbudowanego prze Firmę MOTO TRUCK z Kielc.

Czytaj więcej...

11 Listopada 2018r – 100-lecie Odzyskania Niepodległości Polski

Msza Święta w intencji Ojczyzny, koncert patriotyczny, złożenie hołdu pod Pomnikiem Legionistów, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2018 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny sprawowana przez księży, ks, Kan Władysława Urbańczyka, ks. Rafała i ks. Wiesława. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice  oraz Szkoły Podstawowej  z Rybarzowic. oraz jednostek OSP z Buczkowice, Godziszki i Kalnej, wraz z kompanią strażaków. Ich obecność była również podyktowana poświęceniem po uroczystościach w kościele ,  nowego wozu strażackiego w OSP Rybarzowice.

Czytaj więcej...

Patriotyczna Akademia z okazji 100 lecia Niepodległości Polski w Rybarzowicach

W niedzielne popołudnie w dniu 4 listopada 2018roku  o godz. 17.00  w Domu Ludowym w Rybarzowicach ,odbyła się uroczysta Akademia Patriotyczna z okazji odzyskania przez Polskę Niepodległości. To kolejny element świętowania Niepodległości Polski w Rybarzowicach których organizatorem jest Prezes Ochotniczej Straży Pożarnej  dh Stanisław  Górny , wspólnie z Parafią Rybarzowice, Stowarzyszeniem „ Ziemia Rybarska” Kołem Gospodyń Wiejskich. Związkiem Emerytów Rencistów i Inwalidów , Kółkiem Rolniczym, Klubem Sportowym ISKRA, Przedszkolem oraz Szkołą w Rybarzowicach.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka w Rybarzowicach

W tym roku z okazji Świętego Floriana – patrona strażaków –w dniu 3 maja o godz. 11.00 została odprawiona w naszym kościele parafialnym, msza święta w intencji strażaków ich rodzin oraz zmarłych druhów, której przewodniczył ks. kanonik Władysław Urbańczyk. W swoim kazaniu wiele słów skierował do druhów OSP , jednocześnie dziękując im za codzienne czuwanie aby spieszyć z pomocą, a także za pracę na rzecz rybarzowickiej parafii. Również w kontekście 100 lecia Niepodległości Polski kazanie było mocnym przekazem patriotycznych i religijnych postaw, w których swój udział mają także strażacy ochotnicy.

Czytaj więcej...

Spotkanie wigilijne

W niedzielne popołudnie 17 grudnia o godz. 17.00 miało miejsce spotkanie wigilijne strażaków ochotników z OSP Rybarzowice. W trakcie tego spotkania prezes OSP dh Stanisław Górny w paru słowach podsumował mijający rok w działalności operacyjnej. Również z okazji tegorocznego Jubileuszu X-lecia działalności HDK skierował do przedstawicieli krwiodawców podziękowania, zaś Prezes HDK dh Dawid Tyc przedstawił skrótowo działalność klubu. Najbardziej zaangażowanym w organizowanie szlachetnych akcji, wręczono pamiątkowe jubileuszowe statuetki- dh Dawid Tyc, Dawid Bistyga Kamil Ciszczoń- na zdjęciu, oraz Paweł Góralczyk nieobecny z powodu służby w PSP.

Czytaj więcej...

11 listopada 2017 r - Święto Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej

Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2017 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny sprawowana przez księży, Rafała i Wiesława. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice oraz Szkoły Podstawowej z Rybarzowic. wraz z kompanią strażaków. Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, władz powiatu, radni gminy, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca, Koło Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów, Stow. Ziemia Rybarska, Rada Sołecka z Rybarzowic. W uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Szkoły i Przedszkola oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka w Rybarzowicach - 2017

W tym roku z okazji Świętego Floriana – patrona strażaków –w dniu 3 maja o godz. 11.00 została odprawiona w naszym kościele parafialnym, msza święta w intencji strażaków ich rodzin oraz zmarłych druhów, oraz X rocznicy powstania Klubu Honorowych Krwiodawców przy OSP Rybarzowice, której przewodniczył ks. kanonik Władysław Urbańczyk. W swoim kazaniu wiele słów skierował do druhów OSP, jednocześnie dziękując im za codzienne czuwanie aby spieszyć z pomocą, a także za pracę na rzecz rybarzowickiej parafii.

Przed mszą została złożona symboliczna wiązanka na cmentarzu parafialnym pod Pomnikiem Niepodległości ku czci wszystkich zmarłych druhów z Rybarzowic.

Czytaj więcej...

11 Listopada 2016r - Święto Niepodległosci Rzeczpospolitej Polskiej

Patriotyczna Msza Święta, patriotyczne kazanie ks. Kanonika Władysława Urbańczyka, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2016 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, wraz z koncertem wykonanym prze zespół „Grojcowianie”. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice wraz z kompanią strażaków oraz Szkoły z Rybarzowic. Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, władz powiatu, radni gminy, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca, Koło Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów, Stow. na rzecz rozwoju Rybarzowic, Rada Sołecka z Rybarzowic. W uroczystości nie zabrakło mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Czytaj więcej...

Światowe Dni Młodzieży - Kraków Błonia

Strażacy ochotnicy z powiatu bielskiego czynnie włączyli się do pomocy przy zabezpieczeniu uroczystości z okazji ŚDM. Przez trzy dni to jest we wtorek 26 lipca, czwartek 28 lipca, oraz piątek 29 lipca czuwali nad bezpieczeństwem pielgrzymów na terenie Błoni w Krakowie, w sile 25-33 strażaków. W te dni o godzinie 7.30 wyruszali spod strażnicy w Rybarzowicach zabierając po drodze do Krakowa druhów w Bielsku i Kobiernicach.

Ogólnie w tej akcji wzięło udział 49 druhów z 12 jednostek OSP. Wielu strażaków przez 3 dni mobilizowało się do pomocy przy ŚDM. Z Krakowa wracali około północy.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 4