Zebrania i spotkania

Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP

21/22 września br. w Olsztynie w siedzibie Uniwersytetu Warmińsko- Mazurskiego odbył się  XXIV Ogólnopolski Konkurs Kronik OSP, Opracowań z dziejów OSP oraz XIV Konkurs na Prace Badawcze Dotyczące Historii Pożarnictwa. W kategorii Kronik OSP, na 78 kronik z 65 OSP najwyższe oceny uzyskało   17 Kronik w kategori Wzorowych. Wśród tych najlepszych znalazły się trzy  kroniki z powiatu  bielskiego - Kronika OSP Rybarzowice, OSP Jaworze oraz OSP Świętoszówka.

Czytaj więcej...

Kronika OSP Rybarzowice wśród najlepszych w powiecie

27 lipca odbył się V Powiatowy Przegląd Kronik Ochotniczych Straży Pożarnych. Miał miejsce w strażnicy OSP w Wilamowicach. Komisja Konkursowa w składzie dr. Maciej Bujakowski, dr. Rafał Dmowski oraz dh Jerzy Gruchlik, od godz. 12.00 oceniali kroniki, fotokroniki i inne opracowania dostarczone przez kronikarzy OSP z powiatu bielskiego. O godz. 14.00 rozpoczęła się część oficjalna na której dokonano prezentacji kolejnej publikacji Komisji Historycznej działającej przy ZOP ZOSP RP. Książka pod tytułem „ Historia Motoryzacji Ochotniczych Straży Pożarnych Powiatu Bielskiego” , to zbiór informacji o rozwoju i unowocześnianiu w sprzęt silnikowy wszystkich jednostek OSP z powiatu bielskiego od pierwszych motopomp do dzisiejszych nowoczesnych pojazdów . Prace nad nią rozpoczęły się w 2015 roku na spotkaniu Komisji Historycznej w Kozach. Wstęp do tego opracowania wykonał śp. dh Władysław Górny- z OSP Rybarzowice, konstruktor motopomp i autopomp w Wytwórni Sprzętu Mechanicznego w Bielsku Białej. Poszczególne pozycje dotyczące przygotowały osoby z danych jednostek OSP .

Czytaj więcej...

Walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu to okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok .W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 02 lutego b.r. o godz 17.00, rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2018 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia, do najważniejszych należało pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA5/42/4 MAN, realizacja własnego projektu „100 dni na 100 lecie Niepodległości w Rybarzowicach” prowadzenia spraw związanych z organizacją obozu dla MDP woj. śląskiego oraz działania jednostki Operacyjno- Technicznej.

Czytaj więcej...

Walne zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu to okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok .W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 10 lutego b.r. o godz 17.00, rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2017 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia- zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia, oraz działania jednostki Operacyjno- Technicznej.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2016 r.

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu to okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok.W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 4 lutego b.r. rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2016 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia- zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia, oraz działania jednostki Operacyjno- Technicznej. W podsumowaniu uwzględniono ilość wyjazdów do zdarzeń zgodnie ze statystyką PSP za 2016 rok, których było 64x, więcej artykuł: ”Alarmowo w 2016”. Przedstawiono również inne sprawy jak coroczna działalność klubu HDK czy też realizacja zadań z zakresu pracy z młodzieżą. Ważnym wydarzeniem był nasz udział w uroczystościach w gmachu Sejmu RP w związku ze 100leciem Związku Floriańskiego i 95 leciem Związku OSP RP.

Czytaj więcej...

II Wojewódzki i IV Powiatowy Przegląd Kronik OSP

W dniach 22 -23 lipca odbywał się II Wojewódzki Przegląd Kronik a zarazem IV Powiatowy Przegląd Kronik powiatu bielskiego. Organizatorami byli Zarząd Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach, Zarząd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku-Białej Komisją Historyczną przy tym Zarządzie, Starostwo Powiatowe powiatu bielskiego oraz Wójt Gminy Jasienica.

Tym razem Przegląd został zorganizowany w Ochotniczej Straży Pożarnej w Świętoszówce, gdzie już w piatek rozpoczęły się obrady Jury Konkursu. Miała ona nie lada wyzwanie aby spośród 29 kronik wybrać wzorowe i wyróżnione. Ze względu również na ich różnorodność musieli oni stworzyć kilka kategorii. W każdej kategorii znalzały się opracowania wzorowe i wyróżnione. W Jury Konkursu zasiadali dr Maciej Bujakowski z Akademii Techniczo-Humanistycznej w Bielsku Białej, dr Rafał Dmowski - Sekretarz Komisji Historycznej przy ZG ZOSP RP, Sz.P. Mariusz Makowski – kustosz zamku w Grodźcu Śląskim oraz dh Władysłw Skoczylas - przewodniczący Komisji Historycznej przy ZOP ZOSP RP.

Czytaj więcej...

VI Zjazd Gminny ZOSP RP

W sobotę 14 maja 2016 roku godz. 18.00 w remizie OSP Godziszka odbył się VI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Buczkowicach. Podsumowanie kadencji 2011-2016 rozpoczął Prezes ustępującego Zarządu dh Zbigniew Majcherczyk, który po powitaniu gości i delegatów z poszczególnych OSP- Buczkowic, Godziszki, Kalnej i Rybarzowic, podsumował i przedstawił 5-letnią kadencję. Drugie sprawozdanie z działalności operacyjno- technicznej i szkoleniowej złożył Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny. W sprawozdaniu przedstawił z zarówno statystykę dotyczącą ilości posiadanego sprzętu ratowniczego, wyszkolenia druhów, wyjazdów do zdarzeń, ilości interwencji w Gminie Buczkowice. Zostały przedstawione dane dotyczące zakupów nowego sprzętu, przede wszystkim pojazdów pożarniczych w ciągu minionego okresu, ilości realizowanych projektów unijnych nastawionych na wzmacnianie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim.

Czytaj więcej...

Zebranie sprawozdawcze za 2015 rok oraz wyborcze OSP w Rybarzowicach

13 lutego 2016r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015. O godz. 17.00 prezes oficjalnie otworzył Walne Zebranie. po czym został odegrany hymn „Rycerze Floriana” oraz uczczenie minutą ciszy zmarłych w ubiegłym roku druhów. Zostało przedstawione sprawozdanie z działalności za 2015 oraz podsumowanie minionej kadencji Zarządu 2011-2015. Tutaj można było pochwalić się m.in. pozyskaniem nowego samochodu typu Bus marki Renault Trafic czy też nową pompą dużej wydajności na przyczepie oraz organizacją II Otwartych Mistrzostw Śląska w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków Ochotników. W czasie sprawozdania przedstawione również zostały osoby, instytucje i firmy które wspierały całoroczną działalność jednostki. Wysłuchać można było również sprawozdania finansowego. Swój protokół odczytał również przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Krzysztof Świerczek stawiając wniosek o absolutorium. Po tych wystąpieniach odczytany został protokół Komisji Mandatowej przez dh Bogusława Gołąbka o prawomocności Walnego Zebrania.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2014 rok

1 lutego br w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2014. Już przed oficjalnym jego otwarciem prezes OSP dh Stanisław Górny wraz z zaproszonymi gośćmi udał się na garaż aby zaprezentować najnowszy nabytek w postaci samochodu pożarniczego GLBA1/1 Bremach. O godz. 11.00 prezes oficjalnie otworzył Walne Zebranie. Zostało przedstawione sprawozdanie z działalności za 2014. Tutaj można było pochwalić się m.in. pozyskaniem nowego samochodu gaśniczego marki Bremach T-Rex 4x4 oraz organizacją I Otwartych Mistrzostw Śląska w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków Ochotników. W czasie sprawozdania przedstawione również zostały osoby, instytucje i firmy które wspierały całoroczną działalność jednostki. Wysłuchać można było również sprawozdania finansowego. Oprócz tego przedstawione zostały zmiany dokonane w Statucie OSP Rybarzowice, które zostały zatwierdzone jednomyślnym głosowaniem.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2013 r

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok.

W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 2 lutego rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2013 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia - zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia, działania sekcji historycznej oraz jednostki Operacyjno-Technicznej.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2