Projekty Unijne

Wyróżnienie dla OSP Rybarzowice

W dniu 3 września 2015 r. w hotelu Elbrus w Szczyrku odbyła się uroczysta Gala podsumowująca efekty pracy Beneficjentów realizujących mikroprojekty za pośrednictwem Euroregionu Beskidy. Łącznie w minionym rozdaniu środków z europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zrealizowano 175 projektów których beneficjentami były powiaty, gminy, uczelnie, szkoły, parafie, organizacje pozarządowe…. . Projekty wyróżniono w 7 kategoriach.

Czytaj więcej...

Festiwal Projektów Euroregion Beskidy 2014

W dniu 1 maja 2014 roku uczestniczyliśmy w Festiwalu Projektów Euroregionu Beskidy. Uroczystość była zorganizowana z okazji 10-lecia przystąpienia Polski do Unii Europejskiej na terenie Bielskiego Centrum Kultury w Bielsku-Białej.

Podczas festiwalu wybrani beneficjenci środków unijnych zlokalizowali swoje stoiska, na których prezentowali działania związane z projektami z różnych zakresów poprzez Euroregion Beskidy.

Czytaj więcej...

Podsumowanie projektu PL/CZ

Głównym zadaniem projektu było podniesienie kwalifikacji w zakresie udzielania pierwszej pomocy poszkodowanym. W tym celu zostało zorganizowane szkolenie dla strażaków-ratowników w w/w zakresie zakończone egzaminami państwowymi.

Aby prawidłowo przeprowadzić zarówno szkolenia teoretyczne jak i praktyczne zakupiono niezbędny sprzęt w postaci fantomów, kołnierzy ortopedycznych, kocy hipotermicznych, hydrożeli, latarek, zestawów szyn, rękawic i kamizelek ostrzegawczych. Sprzęt ten będzie stanowił wyposażenie 4 jednostek OSP z Gminy Buczkowice oraz SDH Dobra z Republiki Czeskiej.

Czytaj więcej...

Egzamin z kwalifikowanej pierwszej pomocy

29 członków Ochotniczej Straży Pożarnej z Gminy Buczkowice wzięło udział w egzaminie państwowym z kwalifikowanej pierwszej pomocy, który odbył się 4 kwietnia w strażnicy OSP w Rybarzowicach.

Zakończył on tym samym projekt organizowany w ramach współpracy polsko-czeskiej w zakresie szkolenia strażaków-ratowników, a program nosi tytuł: ”Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP etap II”- nr projektu PL.3.22/3.3.06/12.03450 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Beskidy - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Czytaj więcej...

Manewry polsko-czeskie

Sobota- 16 marca 2013r Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach była organizatorem polsko-czeskich manewrów z zakresu ratownictwa medycznego dla jednostek OSP z Dobrej-Czechy, Buczkowic, Godziszki, Kalnej i Rybarzowic. Symulacja zdarzenia miała miejsce na terenie firmy Blachdom Plus w Rybarzowicach.

Czytaj więcej...

Kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w strażnicy OSP Rybarzowice

Kurs pomocyW dniu 19 stycznia br. oficjalnie rozpoczął się kurs Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy w strażnicy OSP Rybarzowice. Jest on organizowany w ramach współpracy polsko-czeskiej w zakresie szkolenia strażaków-ratowników, a program nosi tytuł: ”Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP etap II”- nr projektu PL.3.22/3.3.06/12.03450 Fundusz Mikroprojektów w Euroregionie Beskidy - Program Operacyjny Współpracy Transgranicznej Republika Czeska – Rzeczpospolita Polska 2007-2013 i współfinansowany jest z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budżetu państwa.

Czytaj więcej...

Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP etap II

Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP etap II” 
- obecnie trwający od listopada do kwietnia 2013.

zasięg transgraniczny projekt samodzielny OSP Rybarzowice obejmujący –straże z gminy Buczkowice i straż z gminy Dobra z Czech - zakup sprzętu i wyposażenia strażackiego oraz szkoleń (udział 40 druhów z Polski i Czech). Główny cel projektu to wyszkolenie strażaków w zakresie Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy wraz z zakupem sprzętu do jego przeprowadzenia.

Projekty szkoleniowo- inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Euroregion Beskidy

Projekty szkoleniowo- inwestycyjne z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego poprzez Euroregion Beskidy 

(zwrot kosztów 85% EFRR, 10% budżet państwa,5% własne plus odsetki od kredytów)

Czytaj więcej...

Projekty UE szkoleniowe - ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekty UE szkoleniowe- ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

1.nazwa -AKTYWNI WYGRYWAJĄ- od lipiec 2008 do kwiecień 2009
Zasięg- powiat bielski-wspólnie z OSP Bystra i Kozy/ budżet 208 tys.(obsługa komputera, j. angielski, pozysk środków UE 68 osób)

Czytaj więcej...

Podsumowanie Projektu „Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP”

W sobotę 24 marca br. w strażnicy OSP Rybarzowice odbyło się 4 spotkanie strażaków ochotników w ramach projektu „Integracja polsko-czeska w zakresie podnoszenia kwalifikacji członków OSP”.

Wspólna konferencja miała na celu podsumowanie, na którym dokonano prezentacji przebiegu projektu oraz przekazanie dla strażaków z Gminy Dobra oraz dla jednostek OSP z Gminy Buczkowice sprzętu i materiałów do neutralizacji substancji ropopochodnych. Oprócz strażaków ochotników z partnerskich gmin, w spotkaniu wzięły udział przedstawiciele EUROREGIONU Beskidy w osobach Justyna Wróbel, Paweł Wojciechowski, samorządowcy z Obec Dobra – Wicestarosta Milan Stypka, Radny Libor Mlcak, Starostka SDH Ludmiła Baranowa, i Gminy Buczkowice – Wójt Józef Caputa, Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny.

Czytaj więcej...

Strona 1 z 2