Historia OSP - Jubileusz 110-lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach

 

Powstanie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach to czerwiec 1898r. Skład osobowy to 20 strażaków wyposażonych w 12 hełmów oraz ręczne pompki tłokowe.

Podczas mszy św. została poświęcona ręczna sikawka strażacka dwukołowa przy udziale druhów z Rybarzowic oraz zaproszonych delegacji z OSP, Żywiec-Zabłocie, Łodygowice, Buczkowice.

Na otrzymanej w roku 1926 od Barona Klobusa działce, rozpoczęto budowę strażnicy którą oddano do użytku w 1937r.Tym samym przeniesiono siedzibę z drewnianej remizy za domem gminnym. Do pożarów wyjeżdżano konno, natomiast sprzęt i ludzi przewożono na wozie, który wkrótce zastąpiła bryczka z pompą.

W1963r rozpoczęto budowę murowanej remizy OSP którą zakończono po pięciu latach. Staraniem druhów wyposażono obiekt w niezbędne urządzenia grzewcze, elektryczne i sanitarne. Do przestronnych garaży sprowadzano coraz to lepszy i sprawniejszy sprzęt pożarniczy oraz samochody, które zastąpiły zaprzęgi konne. Były to lata przydziałów oraz przekazywania sprzętu używanego przez straże zawodowe. Wiele więc wysiłku musieli włożyć druhowie aby sprzęt był sprawny i gotowy do akcji. Duże zmiany nastąpiły po wprowadzeniu ustawy o ochronie p – poż. w roku 1991, głównie w przejęciu obowiązku utrzymaniu OSP przez gminy. Tak więc w 1999 r. po wielu latach zastąpiono stropodach na strażnicy na dach dwuspadowy. W 2001r nastąpiły duże zmiany organizacyjne w samej straży. Doprowadziło to m.in. do włączenia naszej OSP do KSRG , rejestracji w KRS , uporządkowaniu spraw własnościowych. Strażnica została wyposażona w system SSW oraz terminal do powiadamiania alarmowego strażaków w ramach korp. tel. komórkowej. Wprowadzenie systematycznego szkolenia doprowadziło do profesjonalizmu podczas akcji .Po raz pierwszy na podział bojowy trafił nowoskarosowany ciężki samochód GCBA6/40Steyr oraz nowy lekki sam rat-gaśniczy FORD zaś strażacy dysponują osobistym wyposażeniem oraz nowymi urządzeniami rat-gaś.Stanowimy skład 2 śląskiej Komp.Odw.

2003r.to czas rozpoczęcia dużego remontu remizy- termomodernizacji, kanalizacji, instal elektr. ¦rodki finansowe na te przedsięwzięcia to dotacje UG , Starostwa Powiatowego,budżetu państwa KSRG, UE-Sapard, pożyczko-dotacja WFO¦iGW, oraz znaczące wsparcie naszych mieszkańców i firm.

Nie zapomniano o młodzieży której stwarzamy warunki do różnorodnej formy zainteresowań co daje nam optymistycznie patrzeć w przyszłość.Do osiągnięć trzeba zaliczyć- 3 m w kraju w Sportach Obronnych,1m w regionie południa Polski w Timbersporcie,1 m w powiecie bielskim w Zaw. Sport-Poż. drużyn kobiecych.