Aktualności

MDP z Rybarzowic na zawodach CTiF - 2017

W tym roku Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla gmin Buczkowice i Wilkowice gościły w Wilkowicach/ w lasku. Odbyły się 3 czerwca 2017. Po zbiórce otwierającej zawody przez organizatora dh Grzegorz Gabora oraz członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jana Cholewę, o godzinie 9.00 rano rozpoczęła się rywalizacja w sztafecie. Na starcie najpierw stawiła się Gmina Wilkowice później Gmina Buczkowice. Tą drugą reprezentowały drużyny z OSP Buczkowice, OSP Rybarzowice i OSP Godziszka. Po sztafecie, na którą składały się m.in. pokonanie drabiny, płotka, przeniesienie węża oraz gaśnicy na podest, a także podpięcie węża do rozdzielacza, każda ze startujących drużyn udała się na wyznaczone miejsce, aby zaprezentować ćwiczenie musztry. Oceniane było ono przez sędziego musztry dh Stanisława Górnego - komendanta gminnego OSP. Ostatnim zadaniem było ćwiczenie bojowe, w którym drużyny musiały m.in. pokonać rów przeskakując go, przejść tunel, wypełnić nalewak wodą pompując ją z hydronetki oraz zawiązać odpowiednie do rysunków węzły.

Czytaj więcej...

Bieg Floriański - Świętoszówka 2017

W sobotę 6 maja odbył się Bieg Floriański dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu bielskiego. W biegu tym uczestniczyli również reprezentanci starszych pokoleń, oraz osoby nie zrzeszone w OSP. Naszą rybarzowicką jednostkę OSP, reprezentowała siedmio- osobowa drużyna MDP w składzie: Dominika Dadok która zajęła 3 miejsce w kategorii wiekowej 14-17 lat na dystansie 2500m, Izabela Biernat Kamila Gwizdoń, Nikola Czapla, Kornel Szczotka 5 miejsce, Kuba Słowiak 9 miejsce, Damian Mrowiec 9 miejsce na dystansie 1300m w kategorii 11-13 lat. Opieką naszych zawodników zajęli się, dh Joanna Pietrusiak i dh Bogusław Gołąbek. Organizatorem zawodów była OSP Świętoszówka. Dodatkowo Rybarzowice były reprezentowane przez rodzinę –Jolantę, Zdzisława i Pawła Góralczyków.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka w Rybarzowicach - 2017

W tym roku z okazji Świętego Floriana – patrona strażaków –w dniu 3 maja o godz. 11.00 została odprawiona w naszym kościele parafialnym, msza święta w intencji strażaków ich rodzin oraz zmarłych druhów, oraz X rocznicy powstania Klubu Honorowych Krwiodawców przy OSP Rybarzowice, której przewodniczył ks. kanonik Władysław Urbańczyk. W swoim kazaniu wiele słów skierował do druhów OSP, jednocześnie dziękując im za codzienne czuwanie aby spieszyć z pomocą, a także za pracę na rzecz rybarzowickiej parafii.

Przed mszą została złożona symboliczna wiązanka na cmentarzu parafialnym pod Pomnikiem Niepodległości ku czci wszystkich zmarłych druhów z Rybarzowic.

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

DRUHNY, DRUHOWIE , MŁODZIEŻ MDP OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RYBARZOWICACH

4 maja - Dzień Strażaka, święto św. Floriana, patrona tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę.

Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach w imieniu swoim jak i całego społeczeństwa za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę oraz za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.

Życzę, by ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują było zawsze bezpieczne i pozwalało na spokojny powrót do domu mimo coraz trudniejszych zadań ratowniczych. Życzę również pomyślności w rozwiązywaniu wciąż nowych problemów, które przynosi Wam życie i trudna, społeczna służba, wielu lat w zdrowiu, sukcesów w życiu zawodowym, w pracy społecznej, a także szczęścia w życiu osobistym.

Słowa wdzięczności kieruję szczególnie do tych, którzy czynnie włączają się w codzienne funkcjonowanie naszej jednostki.

Rybarzowice 04-05-2017r Prezes OSP Rybarzowice

dh Stanisław Górny

Finał Gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 04-03-2017r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbył się finał szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach tych wzięli udział przedstawiciele młodzieży z MDP OSP z Buczkowic, Godziszki i Rybarzowic. Przygotowaniem i sprawnym przebiegiem sprawdzianu z zakresu wiedzy pożarniczej zajęli się druhowie z Rybarzowic .  Komisji konkursowej  przewodniczył dh Wojciech Januła oraz dh Mariusz Mędrzak Wiceprezes Zarządu Gminnego, dh Kamil Ciszczoń oraz dh Joanna Pietrusiak z OSP Rybarzowice. Poczęstunek dla uczestników przygotował gospodarz OSP Rybarzowice dh Bogusław Gołąbek.

Czytaj więcej...

"CZAD I OGIEŃ- OBUDŹ CZUJNOŚĆ" - ogólnopolska kampania społeczna

Według badań zleconych przez MSWiA 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie.Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.

Pamiętaj czujnik ostrzega nie zapobiega.

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2016 r.

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu to okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok.W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 4 lutego b.r. rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2016 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia- zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia, oraz działania jednostki Operacyjno- Technicznej. W podsumowaniu uwzględniono ilość wyjazdów do zdarzeń zgodnie ze statystyką PSP za 2016 rok, których było 64x, więcej artykuł: ”Alarmowo w 2016”. Przedstawiono również inne sprawy jak coroczna działalność klubu HDK czy też realizacja zadań z zakresu pracy z młodzieżą. Ważnym wydarzeniem był nasz udział w uroczystościach w gmachu Sejmu RP w związku ze 100leciem Związku Floriańskiego i 95 leciem Związku OSP RP.

Czytaj więcej...

Alarmowo w 2016 roku

Strażacy z grupy operacyjno technicznej podwyższali swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu recertyfikacji KPP 8 dh, kierowców konserwatorów OSP- 2dh,ratownictwa technicznego 1 dh. Na bazie naszej jednostki został zorganizowany kurs strażaka- ratownika wg. programu z 2015roku dla 18 druhów z gminy Buczkowice i Wilkowice. z OSP Rybarzowice kurs ukończyło 5 dh.Ważnym elementem szkoleniowym naszych strażaków, to cotygodniowe zbiórki gotowości operacyjnej, oraz przygotowania do zawodów sport- pożarniczych. w których na szczeblu gminnym zajęliśmy I miejsce Drużyna strażaków- ratowników medycznych brała udział w ćwiczeniach gminnych-medycznych w Rybarzowicach. Byliśmy również 2-krotnie inspekcjonowani przez PSP w ramach KSRG oraz przeglądu jesiennego jednostek. Ćwiczyliśmy również ramach 2 Śląskiej Brygady Odwodowej OSP na terenie dolnej stacji na Szyndzielnię.

Czytaj więcej...

1% za 2016

Podziękowanie za przekazanie 1% podatku

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach pragnie serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% należnego podatku za rok 2015 na rzecz OSP w Rybarzowicach. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą spłatę kredytu związanego z modernizacją obiektu i sprzętu ratowniczego będącego już w naszej jednostce.

Wszystkie chętne osoby oraz firmy, które nadal chcą wspierać naszą jednostkę prosimy o przekazanie 1% podatku w roku przyszłym. Otrzymane wsparcie zostanie wykorzystane na szczytny cel, który usprawni nasze działania ratownicze. Również z tego gestu Państwa pomocy, wsparcie po raz pierwszy w tym roku dotrze do poszkodowanych druhów OSP podczas akcji ratowniczych. 

Prezes OSP Rybarzowice
dh Stanisław Górny