Aktualności

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2016 r.

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu to okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok.W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 4 lutego b.r. rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2016 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia- zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia, oraz działania jednostki Operacyjno- Technicznej. W podsumowaniu uwzględniono ilość wyjazdów do zdarzeń zgodnie ze statystyką PSP za 2016 rok, których było 64x, więcej artykuł: ”Alarmowo w 2016”. Przedstawiono również inne sprawy jak coroczna działalność klubu HDK czy też realizacja zadań z zakresu pracy z młodzieżą. Ważnym wydarzeniem był nasz udział w uroczystościach w gmachu Sejmu RP w związku ze 100leciem Związku Floriańskiego i 95 leciem Związku OSP RP.

Czytaj więcej...

Alarmowo w 2016 roku

Strażacy z grupy operacyjno technicznej podwyższali swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu recertyfikacji KPP 8 dh, kierowców konserwatorów OSP- 2dh,ratownictwa technicznego 1 dh. Na bazie naszej jednostki został zorganizowany kurs strażaka- ratownika wg. programu z 2015roku dla 18 druhów z gminy Buczkowice i Wilkowice. z OSP Rybarzowice kurs ukończyło 5 dh.Ważnym elementem szkoleniowym naszych strażaków, to cotygodniowe zbiórki gotowości operacyjnej, oraz przygotowania do zawodów sport- pożarniczych. w których na szczeblu gminnym zajęliśmy I miejsce Drużyna strażaków- ratowników medycznych brała udział w ćwiczeniach gminnych-medycznych w Rybarzowicach. Byliśmy również 2-krotnie inspekcjonowani przez PSP w ramach KSRG oraz przeglądu jesiennego jednostek. Ćwiczyliśmy również ramach 2 Śląskiej Brygady Odwodowej OSP na terenie dolnej stacji na Szyndzielnię.

Czytaj więcej...

1% za 2016

Podziękowanie za przekazanie 1% podatku

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach pragnie serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% należnego podatku za rok 2015 na rzecz OSP w Rybarzowicach. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą spłatę kredytu związanego z modernizacją obiektu i sprzętu ratowniczego będącego już w naszej jednostce.

Wszystkie chętne osoby oraz firmy, które nadal chcą wspierać naszą jednostkę prosimy o przekazanie 1% podatku w roku przyszłym. Otrzymane wsparcie zostanie wykorzystane na szczytny cel, który usprawni nasze działania ratownicze. Również z tego gestu Państwa pomocy, wsparcie po raz pierwszy w tym roku dotrze do poszkodowanych druhów OSP podczas akcji ratowniczych. 

Prezes OSP Rybarzowice
dh Stanisław Górny

Kurs Strażaka Ratownika - 2016

W dniu 25 listopada 2016 zakończył się, trwający od 22 września kurs strażaka – ratownika.

Odbywał się na bazie OSP Rybarzowice a zorganizowany był dla 18 strażaków z Rybarzowic, Buczkowic, Godziszki, Kalnej i Bystrej. organizatorem szkolenia był Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny wspólnie z Komendą Miejską PSP w Bielsku Białej.

Czytaj więcej...

11 Listopada 2016r - Święto Niepodległosci Rzeczpospolitej Polskiej

Patriotyczna Msza Święta, patriotyczne kazanie ks. Kanonika Władysława Urbańczyka, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2016 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, wraz z koncertem wykonanym prze zespół „Grojcowianie”. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice wraz z kompanią strażaków oraz Szkoły z Rybarzowic. Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, władz powiatu, radni gminy, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca, Koło Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów, Stow. na rzecz rozwoju Rybarzowic, Rada Sołecka z Rybarzowic. W uroczystości nie zabrakło mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Czytaj więcej...

ZAWODY CTiF- MDP 2016

W tym roku Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla gmin Buczkowice i Wilkowice odbyły się w piątek 30 -09-2016 na stadionie COS w Szczyrku. Zawody przeprowadzono po raz kolejny zgodnie z regulaminem CTiF. Były one również generalną próbą przygotowania stadionu przed zawodami szczebla powiatowego.

Po zbiórce otwierającej zawody o godzinie 16.00 rozpoczęła się rywalizacja w sztafecie. Na starcie najpierw stawiła się Gmina Wilkowice później Gmina Buczkowice. Tą drugą reprezentowały drużyny chłopców z OSP Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka.

Czytaj więcej...

RUCH TO ZDROWIE - integracja MDP

W niedziele 25 września na terenie boiska przy szkole podstawowej w Kalnej odbył się piknik połączony z zawodami i grami terenowymi dla MDP z powiatu bielskiego o nazwie RUCH TO ZDROWIE, na którym nie mogło zabraknąć naszej młodzieży. Drużyna MDP– OSP Rybarzowice w składzie: Izabela Biernat, Nadia Biernat, Kamila Gwizdoń, Nikola Czapla i Dawid Gwizdoń, pod opieką dh Kamila uczestniczyła bardzo aktywnie we wszystkich konkurencjach.

W trakcie imprezy nie zabrakło posiłku i mnóstwa słodyczy, zaś na zakończenie wszyscy otrzymali nagrody wraz z opiekunami
Organizatorem były OSP Kalna, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach który bardzo sprawnie przeprowadził całą zabawę. Do organizacji włączono również środki z programu profilaktycznego kierowane przez Samorząd Gminy dla organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Światowe Dni Młodzieży - Kraków Błonia

Strażacy ochotnicy z powiatu bielskiego czynnie włączyli się do pomocy przy zabezpieczeniu uroczystości z okazji ŚDM. Przez trzy dni to jest we wtorek 26 lipca, czwartek 28 lipca, oraz piątek 29 lipca czuwali nad bezpieczeństwem pielgrzymów na terenie Błoni w Krakowie, w sile 25-33 strażaków. W te dni o godzinie 7.30 wyruszali spod strażnicy w Rybarzowicach zabierając po drodze do Krakowa druhów w Bielsku i Kobiernicach.

Ogólnie w tej akcji wzięło udział 49 druhów z 12 jednostek OSP. Wielu strażaków przez 3 dni mobilizowało się do pomocy przy ŚDM. Z Krakowa wracali około północy.

Czytaj więcej...

Światowe Dni Młodzieży

W sobotę 23 lipca 2016 r. zabezpieczaliśmy spotkanie młodzieży z Francji, Rybarzowic i okolicznych wsi, w ramach ŚDM w Rybarzowicach.

6 druhów OSP Rybarzowice od 12.00 do 22.00 czuwało nad bezpieczeństwem uczestników. Naszym zadaniem było czuwanie nad bezpiecznym przemieszczaniem się zarówno zagranicznych gości jak również mieszkańców w obrębie Kościoła Parafialnego jak też terenu szkoły Podstawowej i Gimnazjum W Rybarzowicach.

Zadbaliśmy również o postawienie namiotu w którym zorganizowano punkt pomocy medycznej, ale także służył wielu aby schronić się przed słońcem w ten upalny sobotni dzień.

Czytaj więcej...