Aktualności

"CZAD I OGIEŃ- OBUDŹ CZUJNOŚĆ" - ogólnopolska kampania społeczna

Według badań zleconych przez MSWiA 41% Polaków twierdzi, że potrafi rozpoznać czad. Niepokojące jest to, że aż co czwarty Polak myśli, że czad można poznać po zapachu lub po dymie.Warto więc ciągle przypominać, że czad jest bezwonny i bezbarwny. Tylko co piąty Polak wie, że czad można wykryć za pomocą specjalnych czujników.

Pamiętaj czujnik ostrzega nie zapobiega.

Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2016 r.

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu to okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok.W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 4 lutego b.r. rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2016 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia- zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia, oraz działania jednostki Operacyjno- Technicznej. W podsumowaniu uwzględniono ilość wyjazdów do zdarzeń zgodnie ze statystyką PSP za 2016 rok, których było 64x, więcej artykuł: ”Alarmowo w 2016”. Przedstawiono również inne sprawy jak coroczna działalność klubu HDK czy też realizacja zadań z zakresu pracy z młodzieżą. Ważnym wydarzeniem był nasz udział w uroczystościach w gmachu Sejmu RP w związku ze 100leciem Związku Floriańskiego i 95 leciem Związku OSP RP.

Czytaj więcej...

Alarmowo w 2016 roku

Strażacy z grupy operacyjno technicznej podwyższali swoje kwalifikacje uczestnicząc w szkoleniach z zakresu recertyfikacji KPP 8 dh, kierowców konserwatorów OSP- 2dh,ratownictwa technicznego 1 dh. Na bazie naszej jednostki został zorganizowany kurs strażaka- ratownika wg. programu z 2015roku dla 18 druhów z gminy Buczkowice i Wilkowice. z OSP Rybarzowice kurs ukończyło 5 dh.Ważnym elementem szkoleniowym naszych strażaków, to cotygodniowe zbiórki gotowości operacyjnej, oraz przygotowania do zawodów sport- pożarniczych. w których na szczeblu gminnym zajęliśmy I miejsce Drużyna strażaków- ratowników medycznych brała udział w ćwiczeniach gminnych-medycznych w Rybarzowicach. Byliśmy również 2-krotnie inspekcjonowani przez PSP w ramach KSRG oraz przeglądu jesiennego jednostek. Ćwiczyliśmy również ramach 2 Śląskiej Brygady Odwodowej OSP na terenie dolnej stacji na Szyndzielnię.

Czytaj więcej...

1% za 2016

Podziękowanie za przekazanie 1% podatku

Zarząd Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach pragnie serdecznie podziękować wszystkim darczyńcom, którzy przekazali 1% należnego podatku za rok 2015 na rzecz OSP w Rybarzowicach. Otrzymane pieniądze zostaną przeznaczone na dalszą spłatę kredytu związanego z modernizacją obiektu i sprzętu ratowniczego będącego już w naszej jednostce.

Wszystkie chętne osoby oraz firmy, które nadal chcą wspierać naszą jednostkę prosimy o przekazanie 1% podatku w roku przyszłym. Otrzymane wsparcie zostanie wykorzystane na szczytny cel, który usprawni nasze działania ratownicze. Również z tego gestu Państwa pomocy, wsparcie po raz pierwszy w tym roku dotrze do poszkodowanych druhów OSP podczas akcji ratowniczych. 

Prezes OSP Rybarzowice
dh Stanisław Górny

Kurs Strażaka Ratownika - 2016

W dniu 25 listopada 2016 zakończył się, trwający od 22 września kurs strażaka – ratownika.

Odbywał się na bazie OSP Rybarzowice a zorganizowany był dla 18 strażaków z Rybarzowic, Buczkowic, Godziszki, Kalnej i Bystrej. organizatorem szkolenia był Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny wspólnie z Komendą Miejską PSP w Bielsku Białej.

Czytaj więcej...

11 Listopada 2016r - Święto Niepodległosci Rzeczpospolitej Polskiej

Patriotyczna Msza Święta, patriotyczne kazanie ks. Kanonika Władysława Urbańczyka, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2016 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, wraz z koncertem wykonanym prze zespół „Grojcowianie”. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice wraz z kompanią strażaków oraz Szkoły z Rybarzowic. Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, władz powiatu, radni gminy, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca, Koło Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów, Stow. na rzecz rozwoju Rybarzowic, Rada Sołecka z Rybarzowic. W uroczystości nie zabrakło mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Czytaj więcej...

ZAWODY CTiF- MDP 2016

W tym roku Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla gmin Buczkowice i Wilkowice odbyły się w piątek 30 -09-2016 na stadionie COS w Szczyrku. Zawody przeprowadzono po raz kolejny zgodnie z regulaminem CTiF. Były one również generalną próbą przygotowania stadionu przed zawodami szczebla powiatowego.

Po zbiórce otwierającej zawody o godzinie 16.00 rozpoczęła się rywalizacja w sztafecie. Na starcie najpierw stawiła się Gmina Wilkowice później Gmina Buczkowice. Tą drugą reprezentowały drużyny chłopców z OSP Buczkowice, Rybarzowice, Godziszka.

Czytaj więcej...

RUCH TO ZDROWIE - integracja MDP

W niedziele 25 września na terenie boiska przy szkole podstawowej w Kalnej odbył się piknik połączony z zawodami i grami terenowymi dla MDP z powiatu bielskiego o nazwie RUCH TO ZDROWIE, na którym nie mogło zabraknąć naszej młodzieży. Drużyna MDP– OSP Rybarzowice w składzie: Izabela Biernat, Nadia Biernat, Kamila Gwizdoń, Nikola Czapla i Dawid Gwizdoń, pod opieką dh Kamila uczestniczyła bardzo aktywnie we wszystkich konkurencjach.

W trakcie imprezy nie zabrakło posiłku i mnóstwa słodyczy, zaś na zakończenie wszyscy otrzymali nagrody wraz z opiekunami
Organizatorem były OSP Kalna, oraz Gminny Ośrodek Kultury w Buczkowicach który bardzo sprawnie przeprowadził całą zabawę. Do organizacji włączono również środki z programu profilaktycznego kierowane przez Samorząd Gminy dla organizacji pozarządowych.

Czytaj więcej...

Światowe Dni Młodzieży - Kraków Błonia

Strażacy ochotnicy z powiatu bielskiego czynnie włączyli się do pomocy przy zabezpieczeniu uroczystości z okazji ŚDM. Przez trzy dni to jest we wtorek 26 lipca, czwartek 28 lipca, oraz piątek 29 lipca czuwali nad bezpieczeństwem pielgrzymów na terenie Błoni w Krakowie, w sile 25-33 strażaków. W te dni o godzinie 7.30 wyruszali spod strażnicy w Rybarzowicach zabierając po drodze do Krakowa druhów w Bielsku i Kobiernicach.

Ogólnie w tej akcji wzięło udział 49 druhów z 12 jednostek OSP. Wielu strażaków przez 3 dni mobilizowało się do pomocy przy ŚDM. Z Krakowa wracali około północy.

Czytaj więcej...