Kategorie
Akcje Aktualności

ALARMOWO W 2023 ROKU

Rok 2023, nie różnił się wiele od zakresu prowadzonych działań ratowniczo- gaśniczych od lat poprzednich- jednak w znacznie mniejszej ich ilości. W tym roku nie obyło się bez interwencji, pożarów likwidacji miejscowych zagrożeń, ogólnie 43razy. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 12x, miejscowych zagrożeń –31x, fałszywych alarmów nie odnotowano. Na ternie samych Rybarzowic działaliśmy ogólnie 40 razy w tym, pożary zabudowań 1x, pożary kotłowni i kominów 2x, suche trawy, zarośla i krzewy gasiliśmy 7x, w wypadkach i kolizjach pojazdów 7x , innych zdarzeniach drogowych- 13x, zdarzenia spowodowane siłami natury jak, likwidacja skutków porywistych wiatrów , obfitych opadów deszczu, roje os i szerszeni oraz nieszczelne instalacje gazowe 10x. Na terenie gminy zabezpieczaliśmy przejazd wyścigu kolarskiego Tour de Pologne. Poza terenem własnym interweniowaliśmy 3 krotnie , w Łodygowicach 1x pożar budynku, w Szczyrku zabezpieczenie Mistrzostw w Ratownictwie Medycznym 1x, Buczkowice- pożar budynku 1x. Własne działania to także zabezpieczenia Rodzinnego Rajdu Rowerowego na terenie gminy, pikniku sportowego, festynu. a także uroczystości i wydarzeń religijnych Poza tymi interwencjami podejmowaliśmy działania dla społeczności , dowóz wody do celów bytowych czy też oczyszczanie i dezynfekcja ujęć wody pitnej-( studni).

W ramach pomocy wzajemnej pomagaliśmy również firmom, instytucjom z naszego terenu- wycinka wysokich drzew, wycinka drzew utrudniających dojazd do pól, udrażnianie systemów ściekowych i.t.p.

Strażacy z grupy operacyjnej podnosili swoje kwalifikacje zaliczając szkolenie strażaka-ratownika, szkolenia specjalistyczne w ramach Śląskiej Kompanii Odwodowej OSP oraz ewakuacji na kolejkach linowych, szkolenie doskonalące z ratownictwa technicznego z użyciem własnego sprzętu ratownictwa technicznego, nożyco -rozpieraka Resqtec, pozyskanego z Funduszu Sprawiedliwości. Również w tym roku, zakupiliśmy sprzęt ochrony osobistej strażaka, oraz sprzęt ratowniczy, m.inn. aparaty ochrony dróg oddechowych -Auer – w tym z przekazanego 1,5 % podatku.

Wykonaliśmy szereg prac gospodarczych oraz remontowych w budynku strażnicy, mających bezpośredni związek z zapewnieniem gotowości bojowej jednostki. zarówno w części garażowej oraz pomieszczeń i obejścia strażnicy. Zorganizowaliśmy 3 akcje honorowego krwiodawstwa . Byliśmy jak co roku organizatorem czczenia kolejnej rocznicy Odzyskania Niepodległości przez Polskę przy okazji naszego Jubileuszu 125 lecia OSP.

Galeria zdjęć