Kategorie
Aktualności Uroczystości

11 LISTOPADA 2023r- JUBILEUSZ 125 lecia OSP RYBARZOWICE

ŚWIĘTO NIEPODLEGŁOSCI RZECZPOSPOLITEJ POLSKIEJ

11 listopada 2023r Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach świętowała Jubileusz 125 lecia jej istnienia, w dniu 105 rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę.

O godzinie 11.00 miała miejsce w kościele parafialnym p.w. MB .Pocieszenia w Rybarzowicach uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny, w intencji strażaków, oraz zmarłych druhów na przestrzeni 125lat jednostki- lat w których zostawili część swojego życia, Ci oddani strażacy zostali wymienieni z imienia i nazwiska począwszy od założycieli. Mszę sprawowali ks, proboszcz Roman Ciemiera, ks. kan. senior Wiesław Karkoszka, ks. wikary Tomasz Hahn oraz nasz rodak- brat Gracjan. Homilię wygłosił ks. Tomasz odnosząc się do wartości i poszanowania wolności naszej Ojczyzny. Słowa o szacunku do Ojczyzny , szczególnego znaczenia nabrały w tym roku, w którym to 125 lat swojego istnienia wpisują druhowie z OSP Rybarzowice. Słowa o strażakach zawierały wielką wdzięczność, zarówno w patriotycznych i religijnych postawach jak też służenia drugiemu człowiekowi.

Podniosłego charakteru liturgii dopełniła Orkiestra Dęta z OSP Lipnik, która po mszy św. wykonała koncert patriotyczny .Koncert który wspaniale dopełnił uroczystego charakteru świętowania niepodległości Polski a także naszego Jubileuszu. Koncert był dedykowany przez strażaków dla wszystkich którym cenne są wartości Niepodległej Polski.

Poświęcenie nowego sztandaru.

Po koncercie ks. Proboszcz Roman dokonał poświęcenia sztandaru ufundowanego przez, mieszkańców Rybarzowic jako daru wdzięczności za wieloletnią społeczną służbę. W imieniu społeczeństwa sztandar przekazał Pan Zdzisław Świerczek- przewodniczący Rady Sołeckiej prezesowi OSP Stanisławowi Górnemu który wręczył go pocztowi sztandarowemu. Poczet sztandarowy dokonał prezentacji sztandaru . sztandaru który posiada na awersie znak Związku oraz hasło „Bogu na chwałę ludziom na pożytekzaś na rewersie wizerunek św. Floriana z naszą nazwą, herbem Rybarzowic i okolicznościowymi datami.

Po zakończeniu uroczystości w kościele, poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy udali się przed Pomnik Legionistów, gdzie modlitwę za poległych poprowadził ks, Roman. Następnie przy dźwięku syreny oddano hołd walczącym o Niepodległość. Delegacje złożyły wiązanki oraz znicze. Wartę Honorową przy Pomniku, upamiętniającym wymarsz Legionistów, pełnili młodzi druhowie z MDP z Rybarzowic.W złożeniu hołdu uczestniczyli druhowie wraz z pocztami sztandarowymi OSP Rybarzowice, Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego w Rybarzowicach, OSP Godziszka ,OSP Kalna, OSP Buczkowice a także, przedstawiciele  Starostwa Powiatowego, Radni Rady Gminy, przedstawiciele ZOSP RP, PSP ,przedstawiciele Rady Sołeckiej z Rybarzowic, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca, Koła Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów , Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Rybarzowic, oraz grupy mieszkańców Rybarzowic, dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Po złożeniu hołdu nastąpiła druga część uroczystości która przeniosła się do obiektu remizy OSP

Jubileusz 125lecia OSP Rybarzowice.

Meldunkiem o gotowości do uroczystości złożonym przez dh Dawida Bistygę wobec Prezesa ZOP ZOSP RP w Bielsku-Białej, rozpoczęto świętowanie strażackiego Jubileuszu. Prezes OSP powitał przybyłych gości –

Wicestarosta Powiatu Bielskiego- Pan Andrzej Kamiński

Prezes ZOP ZOSP RP- dh Stanisław Nycz

Zastępca Komendanta Miejskiego PSP- mł. bryg. Rafał Walasik

Wiceprezes ZOP ZOSP RP- dh Grzegorz Gabor-jednocześnie członek Zarządu Starostwa.

Radny Rady Powiatu- Pan Józef Świerczek

Z-ca Wójta Gminy – Pan Jerzy Kanik

Prezes ZOGm ZOSP RP- dh Mariusz Mędrzak

Czł ZOP ZOSP RP- dh Mirosław Szemla

Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Świerczek wraz z radnymi gminy-

dh Barabara Magiera Sadlik-kier RZPiT Rybarzowice,

dh Janusz Matlak-prezes KR,

dh Kazimierz Sadlik Sołtys Rybarzowic

Księża Parafii Rybarzowice ,Dyrekcja Szkoły Podstawowej w Rybarzowicach w osobach –

Pan Dariusz Binda ,Pani Bronisława Omańska

Dyrekcja Przedszkola w Rybarzowicach Pani Jadwiga Kozłowska

Szefostwo Firm- sponsorów naszej Jednostki

Przedstawiciele organizacji z Rybarzowic, Koła Gospodyń Wiejskich-, Związku Emerytów Rencistów i Inwalidów z Rybarzowic . Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Rybarzowice

Delegacje i Poczty Sztandarowe z OSP Kalna, Godziszka, Buczkowice, druhny i druhów z OSP Rybarzowice wraz rodzinami oraz mieszkańców.

Krótką historię powstania jednostki przedstawił Prezes OSP nawiązując do czasów odległych i teraźniejszych. Przedstawiona została także historia sztandarów jednostki OSP. Historia OSP Rybarzowice ma swoje miejsce w wielu publikacjach książkowych szczebla powiatowego i krajowego oraz w VIII tomach kronik OSP i Kronikach Parafialnych autorstwa śp, Władysława Górnego oraz współautora w/w publikacji. Zapisy w kolejnych już Kronikach są kontynuowane do dzisiaj.

NADANO ODZNACZENIA STRAŻAKOM

Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla:

– druha KAMILA CISZCZONIA

– druha ANDRZEJA JAKUBCA

Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla :

– druhny HONORATY HEJNY

Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa dla:

– Pana ZDZISŁAWA ŚWIERCZKA

Strażak Wzorowy dla

– druhny AGATY GÓRNEJ

– druha MACIEJA SADLIKA

Medal Zasłużony dla Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego dla:

Druha KAZIMIERZA SADLIKA

Godność Członka Honorowego OSP nadano – druhowi KAZIMIERZOWI GÓRNEMU

-podziękowania dla firm oraz instytucji i osób-

  • Pani Maria Szymanek i Łukasz Szymanek z firmy DIL
  • Pan Józef Kurowski i Marcin Kurowski z firmy Lamkur
  • Pan Jan Głuc z firmy Blachom Plus
  • Pan Tomasz Gruszecki z firmy Tomis-Gruszeccy
  • Pan Bartłomiej Szatanik z firmy samochodowej
  • Pan Józef Caputa- Wójt Gminy
  • Pan Jerzy Kanik -zastępca Wójta Gminy
  • Komendant Miejski PSP w Bielsku Białej
  • ks, Roman Ciemiera -Proboszcz Parafii Rybarzowice

Podziękowania skierowano również do instytucji i osób które wsparły nas w organizacji naszego Jubileuszu.

Pan Andrzej Kamiński- Wicestarosta Bielski- za objęcie patronatem Honorowym uroczystości Jubileuszu 125 lecia naszej OSP

Pan Janusz Matlak -Prezes Kółka Rolniczego w Rybarzowicach

Pani Barbara Magiera Sadlik- Kierownik Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Rybarzowice

Zaproszeni goście skierowali do strażaków wiele pięknych słów z dobrymi życzeniami.

Po zakończeniu uroczystości nastąpiło rozformowanie szyków. Na wspólnym spotkaniu w sali strażnicy. wysłuchano wiązanki piosenek strażackich w wykonaniu Regionalnego Zespołu Pieśni i Tańca Rybarzowice, a uczestnikom rozdano okolicznościowe medale upamiętniające Jubileusz 125lecia Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach.

Galeria zdjęć