Kategorie
Aktualności Pozostałe

DOTACJA WFOŚ I GW w KATOWICACH DLA OSP RYBARZOWICE- 2023r

W bieżącym roku otrzymaliśmy dotację w ramach programu priorytetowego Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pn „Ogólnopolski program finansowania służb ratowniczych. Część 2) Dofinansowanie zakupu sprzętu i wyposażenia jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych”. Zadanie pod nazwą „Zakup sprzętu i wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach” realizowane poprzez zawarcie stosownej umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach dotyczyło zakupu środków ochrony osobistej / ubrań specjalnych, rękawic i hełmów/ oraz sprzętu w postaci detektora wielogazowego. Zakupiony sprzęt i wyposażenie wzmacnia nasz potencjał ratowniczy, pozwala na wymianę zużytego sprzętu oraz dalsze unowocześnianie naszej jednostki.