Kategorie
Aktualności MDP

Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej – szczebel gminny ZOSP RP

W dniu 16-03-2024r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Godziszce odbył się Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej szczebla gminnego dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu gminy Buczkowice.. W zmaganiach tych wzięli udział przedstawiciele MDP z jednostek- OSP z Buczkowice, Godziszki , Kalnej i Rybarzowic. Ogólnie 23 uczestników z poszczególnych grup wiekowych. Komisję konkursową tworzyli opiekunowie z poszczególnych OSP- druhowie-, Bistyga Dawid, Damian Dudys, Grzegorz Fiedor, Wojciech Wisła, Wojciech Sternal.

W przerwie między zmaganiami młodzi druhowie zapoznali się z wyposażeniem jednostki OSP Godziszka, a informacji udzielali dh Michał Wandzel i dh Piotr Januła.

W grupie klas 1do 4 rywalizowało 5 osób a liderem została Emilia Dobija z MDP OSP Rybarzowice,

W grupie klas 5 do 8 rywalizowało 8 osób a liderem została Kinga Wandzel z OSP Godziszka

W grupie ponadpodstawowej rywalizowało 10 osób a po dodatkowych dwóch dogrywkach liderem został Kacper Gowin z OSP Rybarzowice

Wszyscy uczestnicy otrzymali cenne nagrody rzeczowe, które ufundował Samorząd Gminy Buczkowice. Wręczenia nagród oraz dyplomów dokonali- Prezes ZOGm dh Mariusz Mędrzak oraz Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny . Zwycięzcy zakwalifikowali się do szczebla powiatowego OTWP, w którym wezmą udział najlepsi ze wszystkich gmin powiatu bielskiego.

Zwycięzcom życzymy dalszych sukcesów i pogłębiania wiedzy z zakresu pożarnictwa – organizator Turnieju, Komendant Gminny OSP- dh Stanisław Górny.

Galeria zdjęć