Kategorie
Aktualności Zebrania i spotkania

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2023 ROK OSP w RYBARZOWICACH

03 lutego 2024 r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2023. O godz. 17.00 prezes Stanisław Górny oficjalnie otworzył Walne Zebranie witając gości oraz członków OSP. Uczczono minutą ciszy zmarłych w minionym czasie druhów.

Nastąpił wybór przewodniczącego zebrania którym został Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP a jednocześnie z-ca wójta Gminy Jerzy Kanik .

Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności oraz finansowe za 2023r. Został także przedstawiony plan na 2024 rok

W tym sprawozdaniu za 2023rok Prezes przedstawił trzy dominujące tematy minionego roku- obchody Jubileuszu 125 lecia OSP, pozyskanie nowoczesnego sprzętu ratownictwa technicznego a także akcji ratowniczej w której to ewakuowano z zagrożonego miejsca pięcioro dzieci ,którym pożar elewacji budynku w obrębie klatki schodowej, odciął jedyne miejsce wyjścia z budynku.

W czasie sprawozdania przedstawione zostały osoby, instytucje i firmy które wspierały całoroczną działalność jednostki. W imieniu Zarządu słowa uznania wyrażono dla tych strażaków ochotników, bez których nie byłoby możliwe działanie w najważniejszym obszarze, a mianowicie w ratowaniu mienia i niesienia pomocy potrzebującym.

Protokół Komisji Rewizyjnej odczytał jej przewodniczący dh Janusz Matlak , stawiając wniosek o absolutorium dla Zarządu . Po odczytaniu protokołu Komisji Mandatowej o prawomocności Walnego Zebrania przeprowadzono głosowanie- jednogłośnie ZA udzieleniem absolutorium.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście- z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku Białej bryg. Andrzej Graca, Prezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP dh Stanisław Nycz, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego- dh Mariusz Mędrzak, członek ZOP ZOSP RP- dh Mirosław Szemla, Radny Rady Powiatu – Pan Józef Świerczek. Wiceprzewodniczący Rady Gminy Pan Zdzisław Świerczek oraz z-ca Wójta gminy a jednocześnie sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP Pan Jerzy Kanik.

Przed zakończeniem odbyło się odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z Uchwałami co zostało przyjęte jednomyślnie.

Przebieg zebrania protokołował na bieżąco dh Kamil Ciszczoń.

W poszczególnych Komisjach pracowali- mandatowo/skrutacyjnej- , dh Honorata Hejny, dh Krzysztof Świerczek, dh Dawid Tyc , uchwał i wniosków, , dh Tomasz Jakubiec, dh Paweł Gawron. dh Dawid Bistyga.

Zdjęcia z zebrania wykonała Natalia Górna- Gawron.

Galeria zdjęć