Kategorie
Aktualności Pozostałe

NOWE NARZĘDZIE RATOWNICZE W OSP RYBARZOWICE

W dniu 5 października 2023r w OSP Rybarzowice odbyło się przekazanie nowego sprzętu ratowniczego dla OSP Rybarzowice. Otrzymane narzędzie to nożyco -rozpierak Resqtec o napędzie elektronicznym wraz z oprzyrządowaniem. Zakup był współfinansowany ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości, poprzez zawarcie stosownej umowy z Gminą Buczkowice. W wydarzeniu uczestniczyła Pani Beata Białowąs -radna Sejmiku Województwa Śląskiego oraz Pan Jerzy Kanik Zastępca Wójta Gminy Buczkowice. Podziękowania w imieniu rybarzowickich strażaków złożył Prezes OSP dh Stanisław Górny.

Do pobrania

Galeria zdjęć