Kategorie
Aktualności Zawody

GMINNE ZAWODY OSP SENIORÓW 2023

09 września 2023roku odbyły się gminne zawody sportowo- pożarnicze. Na boisku w Buczkowicach stanęło do rywalizacji 11 drużyn strażackich z Gminy Buczkowice i Wilkowice oraz Szczyrku . Rozpoczęły się o godzinie 9.00 zbiórką na płycie boiska. Po złożeniu meldunku o gotowości drużyn przez dh Dawida Bistygę, zawody otworzył Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny. Na rozpoczęciu zawodów obecni byli- Komendant Gminny OSP Wilkowic- wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bielsku-B dh Grzegorz Gabor, prezes ZOGm Wilkowice dh Wojciech Kakol, wiceprezes ZOGm w Buczkowicach dh Łukasz Saferna, bryg Tomasz Gotkowski- naczelnik wydziału operacyjnego PSP w Bielsku -B, oraz prezesi i przedstawiciele jednostek OSP.

Drużyny brały udział w 2 konkurencjach. Pierwszą była sztafeta pożarnicza, drugą ćwiczenie bojowe.

Konkurencje sędziowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Bielska-Białej a sędzią głównym był st.kpt. Maciej Marszałek.

Klasyfikacja w Gminie Buczkowice przedstawia się następująco:

Grupa C kobiety

1 .OSP Buczkowice

Grupa A mężczyźni:

  1. OSP Buczkowice
  2. OSP Rybarzowice
  3. OSP Godziszka
  4. OSP Kalna

W Gminie Wilkowice w grupie C kobiet – zwyciężyła drużyna

1.OSP Bystra

W grupie A mężczyźni:

  1. OSP Wilkowice
  2. OSP Bystra
  3. OSP Meszna II
  4. OSP Meszna I

Miasto Szczyrk -1 miejsce OSP Szczyrk

Na zbiórce kończącej zawody głos zabrał sędzia główny odczytując protokół z przebiegu zawodów. Później głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za pomoc w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu zawodów, strażakom OSP z gminy oraz KM PSP w Bielsku Białej. Podziękowania w imieniu Wójta Gminy, złożył również Komendant Gminny. Zawodnicy z naszej gminy otrzymali puchary, dyplomy oraz koszulki strażackie. Zawodom towarzyszyła piękna pogoda, oraz niestrudzeni druhowie którzy cały czas dbali o zapewnienie, zarówno ze strony technicznej oraz porządkowej, prawidłowego przebiegu zawodów, Po zakończeniu zawodów strażacy podsumowali zawody na wspólnym posiłku zorganizowanym przez strażaków z Buczkowic.

Rybarzowicką straż reprezentowali –

Drużyna Mężczyzn A

Kamil Ciszczoń, Krzysztof Dobija. Paweł Pawlus ,Tymoteusz Kropacz, Jacek Zieliński, Jakub Dobija, Janusz Dąbrowski, Andrzej Gołąbek. Mateusz Moczek.

Galeria zdjęć