Kategorie
Akcje Aktualności

Alarmowo w 2018

Również w tym roku nie obyło się bez interwencji, pożarów likwidacji miejscowych zagrożeń, czy zabezpieczania imprez masowych.

Również w tym roku nie obyło się bez interwencji, pożarów likwidacji miejscowych zagrożeń, czy zabezpieczania imprez masowych. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 22x, miejscowych zagrożeń –18x, fałszywych alarmów 4x. Poza terenem własnym interweniowaliśmy 6 krotnie w Szczyrku 1x pożar , w Godziszce 2x pożar i Kalnej 1x pożar, oraz w Buczkowicach w poszukiwaniu osoby i w Szczyrku w ewakuacji kolejki . Na ternie samych Rybarzowic działaliśmy ogólnie 38 razy w tym, pożary budynków i zabudowań 1x, pożary kotłowni i kominów 6razy, suche trawy, zarośla i krzewy gasiliśmy 9x, w wypadkach i innych zdarzeniach drogowych- 10x, inne zagrożenia typu, działania p-powodziowe, , połamane konary i drzewa, pompowanie zalanych terenów, zanieczyszczone potoki, zerwane linie elektryczne i teletechniczne -12x. Poza wymienionymi działaniami zabezpieczaliśmy również rajdy rowerowe 3 krotnie, oraz inne imprezy i uroczystości. Największym zabezpieczeniem były działania w organizacji i zabezpieczeniu przejazdu międzynarodowego wyścigu kolarskiego- 75Tour de Pologne, (udział 85 strażaków z gminy Buczkowice i Wilkowice- z naszej jednostki 25 strażaków), również Rajd Rowerowy Bystra, czy Rodzinny Rajd Rowerowy na terenie gminy. Podobnej klasyfikacji podlegają również nasze działania dla społeczności dowóz wody do celów bytowych czy też oczyszczanie studni).

W ramach pomocy wzajemnej pomagaliśmy również firmom, instytucjom i mieszkańcom z naszego terenu- dowóz wody do procesów technologicznych, szkolenie z obsługi podręcznego sprzętu gaśniczego, ewakuacja szkoły i przedszkola. Dokonywaliśmy również wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych, na drogach dojazdowych do posesji i pól.

W roku 2018 w listopadzie wprowadziliśmy na podział bojowy naszej jednostki nowy samochód ratowniczo- gaśniczy GCBA 5/42/4 MAN który zastąpił wyeksploatowanego GCBA 6/40 Steyr – rocznik 1975. Udoskonaliliśmy system alarmowania zastępując syrenę mechaniczna z 1975r , nową elektroniczną syreną typu DSE 900E, wraz z powiadamianiem głosowym. Zamontowaliśmy na budynku strażnicy w specjalnej szafie ogólnodostępny defibrylator- AED. Również w tym roku, zakupiliśmy sprzęt ochrony osobistej strażaka , sprzęt łączności radiowej. Zestaw PSP R1 kompletny do udzielania I pomocy. wykonaliśmy szereg prac gospodarczych w budynku strażnicy, mających związek z zapewnieniem gotowości bojowej jednostki.

Byliśmy 2-krotnie inspekcjonowani przez PSP w ramach KSRG oraz przeglądu jesiennego jednostek. Ćwiczyliśmy również ramach 2 Śląskiej Brygady Odwodowej OSP na zboczu Magurki wilkowickiej. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych drużyna męska zajęła 1 miejsce. Zorganizowaliśmy 3 akcje honorowego krwiodawstwa.


Galeria zdjęć