Kategorie
Aktualności Zebrania i spotkania

Walne zebranie sprawozdawcze za 2018 rok

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok.

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu to okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok .W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 2 lutego b.r. o godz 17.00, rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2018 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia, do najważniejszych należało pozyskanie nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego GCBA5/42/4 MAN, realizacja własnego projektu „100 dni na 100 lecie Niepodległości w Rybarzowicach” prowadzenia spraw związanych z organizacją obozu dla MDP woj. śląskiego oraz działania jednostki Operacyjno- Technicznej.

W podsumowaniu uwzględniono ilość wyjazdów do zdarzeń – więcej artykuł: ”Alarmowo w 2018”. Przedstawiono również inne osiągnięcia jak coroczna działalność klubu HDK czy tez realizacja zadań z zakresu pracy z młodzieżą. W podsumowaniu wykazano również wiele prac gospodarczych w strażnicy mających wpływ na zapewnienie gotowości bojowej da których należy m. inn. wymiana syreny alarmowej czy unowocześnienie monitoringu. To wszystko miało swój wymiar finansowy który został szczegółowo omówiony w sprawozdaniu finansowym. Protokół Komisji Rewizyjnej zakończony wnioskiem o absolutorium dla Zarządu został przegłosowany ZA –jednogłośnie. Zostały również przedstawione plany na rok 2019. Poinformowano również o zmianach w Zarządzie które nastąpiły w styczniu b.r.

Również w sprawozdaniu Prezes OSP podziękował w imieniu rybarzowickich strażaków, władzom pożarniczym Związku OSP, Państwowej Straży Pożarnej, władzom samorządowym szczebla gminnego oraz instytucjom i organizacjom społecznym z Rybarzowic za cały rok współpracy, szczególnie za włączenie się w doniosłe obchody odzyskania niepodległości przez naszą ojczyznę.. Podziękowania skierowano również do zaprzyjaźnionych jednostek OSP. W imieniu Zarządu słowa uznania wyrażono dla tych strażaków ochotników bez których nie byłoby możliwe działanie w najważniejszym obszarze, a mianowicie niesienia pomocy potrzebującym.

W zebraniu uczestniczyli druhny, druhowie z jednostki OSP Rybarzowice, reprezentacje ościennych straży, a także goście zaproszeni m. in. członek ZOW ZOSP woj. śląskiego dh Mirosław Szemla , st. bryg. Zbigniew Mizera Komendant Miejski PSP w Bielsku-Białej, władze samorządowe Gminy Buczkowice- wójt Józef Caputa wraz z Radnymi z Rybarzowic i wiceprzewodniczącym Rady Gminy Zdzisławem Świerczkiem, Prezes ZOP dh Stanisław Nycz, Prezes Zarządu Gminnego dh Zbigniew Majcherczyk. Zebranie prowadził sekretarz zarządu gminnego ZOSP RP- Jerzy Kanik.

Na zakończenie Zebrania głos zabrali zaproszeni goście którzy wysoko ocenili działalność Zarządu oraz całej jednostki a także zadeklarowali pomoc w realizacji zamierzeń na przyszłość.


Galeria zdjęć