Kategorie
Aktualności Zawody

Gminne zawody OSP Seniorów 2022

28 maja 2022 roku po dwóch latach przerwy odbyły się gminne zawody sportowo- pożarnicze. Na boisku w Buczkowicach stanęło do rywalizacji 9 drużyn strażackich z Gminy Buczkowice i Wilkowice. Rozpoczęły się o godzinie 9.00 zbiórką na płycie boiska. Zawody otworzył Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny, wraz z Z-cą Wójta Gminy Buczkowice Jerzym Kanikiem . Również na rozpoczęciu zawodów obecny byli- Komendant Gminny OSP Wilkowic- wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bielsku-B dh Grzegorz Gabor, czł. ZOP ZOSP w Bielsku-B dh Mirosław Szemla, prezes ZOGm Wilkowice dh Wojciech Kakol, przewodniczący RG Buczkowice Jerzy Foltyniak oraz przedstawiciele z jednostek OSP. Drużyny brały udział w 2 konkurencjach. Pierwszą była sztafeta pożarnicza, drugą ćwiczenie bojowe.

Konkurencje sędziowali strażacy z Państwowej Straży Pożarnej z Bielska-Białej z sędzią głównym st.kpt. Rafałem Walasikiem na czele.

Klasyfikacja w Gminie Buczkowice przedstawia się następująco:

Grupa A mężczyźni:

  1. OSP Buczkowice
  2. OSP Rybarzowice
  3. OSP Godziszka
  4. OSP Kalna

W Gminie Wilkowice w grupie C kobiet – zwyciężyła drużyna

  1. OSP Wilkowice
  2. OSP Bystra

W grupie A mężczyźni:

  1. OSP Wilkowice
  2. OSP Meszna II
  3. OSP Meszna I

Na zbiórce kończącej zawody głos zabrał sędzia główny odczytując protokół z przebiegu zawodów. Później głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za pomoc w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu zawodów, strażakom OSP z gminy oraz KM PSP w Bielsku Białej. Podziękowania złożył również Komendant Gminny. Zawodnicy z naszej gminy otrzymali puchary, dyplomy oraz koszulki strażackie. Zawodom towarzyszyła piękna pogoda, oraz niestrudzeni druhowie którzy cały czas dbali o zapewnienie, zarówno ze strony technicznej oraz porządkowej, prawidłowego przebiegu zawodów, Po zakończeniu zawodów strażacy podsumowali zawody na wspólnym posiłku zorganizowanym przez strażaków z Buczkowic.

Rybarzowicką straż reprezentowali –

Drużyna Mężczyzn A

Kamil Ciszczoń, Paweł Pawlus ,Tymoteusz Kropacz, Mateusz Moczek, Mateusz Sikora, Krzysztof Wojciuch, Piotr Januła, Tomasz Jakubiec, Andrzej Gołąbek.

Galeria zdjęć