Kategorie
Aktualności MDP

Gminne Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych CTiF – 2022

W tym roku Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla gmin Buczkowice i Wilkowice miały miejsce w Wilkowicach . Odbyły się 3 września 2022. Po zbiórce otwierającej zawody przez organizatorów- dh Grzegorza Gabora i dh Wojciecha Kąkola o godzinie 9.00, rozpoczęła się rywalizacja w sztafecie. Na starcie najpierw stawiła się Gmina Buczkowice później Gmina Wilkowice. Po sztafecie, na którą składały się m.in. pokonanie drabiny ,płotka, przeniesienie węża oraz gaśnicy na podest, a także podpięcie węża do rozdzielacza, każda ze startujących drużyn przystąpiła do ćwiczenia bojowego. W tym zadaniu drużyny musiały m.in. pokonać rów przeskakując go, przejść tunel, pokonać równoważnię, wypełnić nalewak wodą pompując ją z hydronetki oraz zawiązać odpowiednie do rysunków węzły a także rozpoznać sprzęt pożarniczy. W całym zadaniu należało również prawidłowo zbudować linię wężową składającą się z 4 odcinków węża w 52. Sympatyczną rywalizację drużyn MDP dopełniła piękna pogoda, oraz komisja sędziowska PSP z Bielska Białej którą kierował mł. bryg. Tomasz Gotkowski

W klasyfikacji Gminy Buczkowice drużyna MDP OSP Rybarzowice zajęła 1 miejsce, na drugim miejscu MDP OSP Godziszka . Na kończącej zawody zbiórce zostały rozdane medale , dyplomy ,oraz nagrody rzeczowe poszczególnym reprezentantom oraz opiekunom młodych strażaków. Nagrody ufundował Samorząd Gminy Buczkowice, a wręczyli je Z-ca Wójta Jerzy Kanik oraz Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny.

Po zawodach młodzież udała się na posiłek. Nasi młodzi druhowie zostali dodatkowo zaproszeni na smaczne lody ufundowane przez rodziców jednego z zawodników. Drużynę MDP Rybarzowice stanowili dh- Weronika Januła, Amelia Waluś, Nikola Laburda, Paweł Januła, Kacper Bistyga, Kacper Gowin, Maciej Matlak, Paweł Augustyniak, Dawid Jopek, Bartek Dobija, Kacper Wielgosz.

Galeria zdjęć