Kategorie
Akcje Aktualności

Alarmowo w 2021 roku

Rok 2021 pomimo dalej trwającego zagrożenia pandemią,  nie odbiegał w zakresie ilości akcji od lat poprzednich. I w tym roku nie obyło się bez interwencji, pożarów likwidacji miejscowych zagrożeń, ogólnie 60razy. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 19x, miejscowych zagrożeń –39x, fałszywych alarmów 2x.  Na ternie samych Rybarzowic działaliśmy ogólnie 53  razy w tym, pożary kotłowni i kominów 7x, suche trawy, zarośla i krzewy gasiliśmy 12x, w wypadkach i innych zdarzeniach drogowych- 12x,  , połamane konary i drzewa, likwidacja skutków porywistych wiatrów oraz obfitych opadów deszczu ,rozszczelnienia instalacji gazowych, 10x. W związku z pandemią, prowadziliśmy dystrybucję środków dezynfekcyjnych i ochronnych , a także wykonywaliśmy 15 transportów osób  na szczepienia. Jednym z alarmów fałszywych było zgłoszenie podłożonego ładunku wybuchowego w szkole. Poza terenem własnym interweniowaliśmy 4 krotnie  w Godziszce/Słotwina 1x , w Łodygowicach 1x, w Wikowicach 1x, Szczyrku 1x.   Zabezpieczaliśmy Rodzinny Rajd  Rowerowy na terenie gminy, grę terenową dla dzieci.  Poza tymi interwencjami podejmowaliśmy działania dla społeczności  dowóz wody do celów bytowych czy też oczyszczanie ujęć wody pitnej-( studni).    

 W ramach pomocy wzajemnej pomagaliśmy również firmom, instytucjom z naszego terenu- odśnieżanie dachów, udrażnianie systemów rynnowych i ściekowych. Wiosną przygotowaliśmy 2 gniazda bocianie, poprzez wycinkę zbędnych gałęzi.

 Również tego roku prowadzone były  działania  w/z Covid 19 . W tym zakresie, to transport osób z terenu Gminy Buczkowice   do punktów szczepień w Rybarzowicach, Bystrej i Szczyrku, Katowicach.  To także kolportaż ulotek związanych ze szczepieniami oraz dystrybucja płynów dezynfekcyjnych i środków ochronnych do kościołów parafialnych na terenie gminy- 19x.   Temat pandemii wymusza  również dalsze stosowanie przez naszych strażaków dodatkowych środków ochrony w postaci maseczek, dodatkowych rękawic czy też środków do dezynfekcji, ( zarówno dezynfekcji osobistej oraz sprzętu). Uczestniczyliśmy w ćwiczeniach  ewakuacji Szkoły Podstawowej, a także na terenach leśnych w Bystrej- w ramach Śląskiej Kompanii Odwodowej OSP.

Również w tym roku,  zakupiliśmy sprzęt ochrony osobistej strażaka, oraz sprzęt ratowniczy. Strażacy z grupy operacyjnej podnosili swoje kwalifikacje zaliczając test w komorze dymowej 5dh, uprawnienia  KPP strażaka-ratownika uzyskało 3 dh. Nasi strażacy szkolili się również praktycznie w gaszeniu pożarów wewnętrznych. Wykonaliśmy szereg prac gospodarczych  oraz remontowych w budynku strażnicy, mających związek z zapewnieniem gotowości bojowej jednostki zarówno w części garażowej oraz  pomieszczeń i obejścia strażnicy . Zorganizowaliśmy 3 akcje honorowego krwiodawstwa , w tym jedną z rejestracją Dawców Szpiku, a także piknik strażacki nad Żylicą.

Galeria zdjęć