Kategorie
Aktualności Pozostałe

Kalendarz Strażacki na 2021 rok

Szanowno Państwo – mieszkańcy Rybarzowic,

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach pragnie poinformować Szanownych mieszkańców, że od 5 grudnia br. będą rozprowadzane kalendarze strażackie na 2021 rok.

W czasie rozprowadzania kalendarzy druhowie nie będą wchodzić do państwa domów.

W związku z sytuacją epidemiologiczną rozprowadzanie będzie odbywało się w następujących terminach – 5 i 6 grudnia, 12 i 13 grudnia oraz 19 i 20 grudnia (soboty i niedziele) w porze dziennej.  Druhowie będą  umundurowani, wyposażeni w maseczki, rękawiczki i środek odkażający.

Osoby wyrażające chęć wsparcia OSP proszone są o wyjście do druhów na zewnątrz budynku i dokonanie odbioru w tradycyjny sposób z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W przypadku obaw , prosimy o gest z Państwa strony potwierdzający chęć przyjęcia kalendarza, druhowie pozostawią kalendarz w obrębie budynku. Na kalendarzu widnieje numer konta OSP i będą mogli Państwo dokonać wpłaty przelewem. Jest również możliwość nabycia kalendarza w strażnicy OSP Rybarzowice.

Wpłaty można dokonywać na konto podane na kalendarzu OSP Rybarzowice – tytuł wpłaty: „Wpłata  kalendarz 2021”.

Pragniemy w ten sposób utrzymać dotychczasową tradycję rozprowadzana kalendarzy, wraz ze składaniem życzeń świątecznych, licząc na Państwa wsparcie  naszej działalności  służącej niesieniu pomocy potrzebującym.

Dziękujemy za zrozumienie i wspieranie naszej jednostki OSP.