Kategorie
Akcje Aktualności

Alarmowo w 2019 r.

W 2019 roku nie obyło się bez interwencji, pożarów likwidacji miejscowych zagrożeń, ogólnie 65 razy. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 24 x, miejscowych zagrożeń –35x, fałszywych alarmów 4x.  Na ternie samych Rybarzowic działaliśmy ogólnie 46  razy w tym, pożary kotłowni i kominów 6razy, suche trawy, zarośla i krzewy gasiliśmy 11x, w wypadkach i innych zdarzeniach drogowych- 15x,  wielokrotne działania p-powodziowe głównie majowe oraz pompowanie zalanych  terenów , połamane konary i drzewa, likwidacja skutków porywistych wiatrów i wyładowań atmosferycznych-15x.Usuwaliśmy również skutki pracy bobrów oraz szerszeni. Poza terenem własnym interweniowaliśmy 7 krotnie  w Buczkowicach 3x pożar , w Kalnej 2x pożar, w Wikowicach 1x pożar, oraz  w Szczyrku  w likwidacji skutków katastrofy budowlanej, Łodygowice 1x. Poza wymienionymi działaniami zabezpieczaliśmy również rajdy rowerowe 3 krotnie, oraz inne imprezy i uroczystości, m.inn- Rajd Rowerowy Bystra, czy Rodzinny Rajd  Rowerowy na terenie gminy. Podobnej klasyfikacji podlegają również nasze działania dla społeczności  dowóz wody do celów bytowych czy też oczyszczanie ujęć wody pitnej- studni).

W ramach pomocy wzajemnej pomagaliśmy również firmom, instytucjom z naszego terenu- dowóz wody do procesów technologicznych, likwidacja skutków obfitych opadów śniegu, ćwiczenia ewakuacji szkoły. Dokonywaliśmy również wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych, na drogach dojazdowych do posesji i pól oraz na drzewach z gniazdami bocianów.

W roku 2019 we wrześniu gwałtowna burza zniszczyła w naszej strażnicy wiele sprzętu i wyposażenia. Został on odtworzony dzięki ubezpieczeniu w Warcie- m.inn. system alarmowania i łączności, monitoring , sieci teletechniczne oraz sprzęt komputerowy. Również w tym roku,  zakupiliśmy sprzęt ochrony osobistej strażaka. Nasi strażacy z grupy operacyjnej podnosili swoje kwalifikacje z zakresu ratownictwa medycznego-10dh, ratownictwa technicznego 2 dh, gaszenia pożarów wewnętrznych 4 dh . Wykonaliśmy szereg prac gospodarczych  w budynku strażnicy, mających związek z zapewnieniem gotowości bojowej jednostki. Końcem września wykonaliśmy remont elewacji zachodniej strażnicy.

Byliśmy  inspekcjonowani przez PSP w ramach KSRG. Ćwiczyliśmy podczas Zimowych Mistrzostw Ratownictwa Medycznego, również ramach 2 Śląskiej Brygady Odwodowej OSP na kompleksie leśnym w rejonie zapory  w Wapienicy. W gminnych zawodach sportowo-pożarniczych drużyna męska zajęła 1 miejsce . Zorganizowaliśmy 3 akcje honorowego krwiodawstwa.


Galeria zdjęć