Kategorie
Nasze akcje

19.03.2023 godz. 11.40 Rybarzowice pożar

Rybarzowice ul. Nad Brzegiem-pożar nieużytków za byłą oczyszczalnią. Udział 1 zastęp GCBA 5/42/4 MAN