Kategorie
Akcje

Alarmowo w 2020 roku

Rok 2020 pomimo zagrożenia pandemią  nie odbiegał w zakresie ilości akcji od lat poprzednich. I w tym roku nie obyło się bez interwencji, pożarów likwidacji miejscowych zagrożeń, ogólnie 65razy. Do pożarów wyjeżdżaliśmy 23 x, miejscowych zagrożeń –37x, fałszywych alarmów 5x.  Na ternie samych Rybarzowic działaliśmy ogólnie 51  razy w tym, pożary kotłowni i kominów 5razy, suche trawy, zarośla i krzewy gasiliśmy 11x, w wypadkach i innych zdarzeniach drogowych- 18x,  , połamane konary i drzewa, likwidacja skutków porywistych wiatrów ,rozszczelnienia instalacji gazowych, skażenie Żylicy-15x. W związku z pandemią prowadziliśmy dezynfekcję  przestrzeni publicznych na terenie całej Gminy Buczkowice przez okres 3 miesięcy.  Poza terenem własnym interweniowaliśmy 7 krotnie  w Buczkowicach 2x , w Kalnej 3x, w Wikowicach 1x,  zabezpieczaliśmy również Tour de Pologne na terenie Wilkowic,  czy Rodzinny Rajd  Rowerowy na terenie gminy. Poza tymi interwencjami podejmowaliśmy działania dla społeczności  dowóz wody do celów bytowych czy też oczyszczanie ujęć wody pitnej-( studni).    

 W ramach pomocy wzajemnej pomagaliśmy również firmom, instytucjom z naszego terenu- dowóz wody do procesów technologicznych, Dokonywaliśmy również wycinki drzew oraz cięć pielęgnacyjnych, na drogach dojazdowych do posesji i pól.

 Nowym wyzwaniem  tego roku były działania  w/z Covid 19 . Do tego posłużył nam GLBA 1/1 Bremach-T-Rex wyposażony w odpowiednią instalację do podawania różnorakich środków bezpośrednio z samochodu, tym razem do dezynfekcji przestrzeni. Jednorazowo odkażaliśmy ok 2000m2 powierzchni Temat pandemii wymusił również stosowanie przez naszych strażaków dodatkowych środków ochrony w postaci maseczek dodatkowych rękawic czy też środków do dezynfekcji, ( zarówno dezynfekcji osobistej oraz sprzętu).  

Również w tym roku,  zakupiliśmy sprzęt ochrony osobistej strażaka, oraz sprzęt ratowniczy. Strażacy z grupy operacyjnej podnosili swoje kwalifikacje zaliczając test w komorze dymowej 5dh, uprawnienia strażaka-ratownika uzyskało 2 dh, Wykonaliśmy szereg prac gospodarczych  w budynku strażnicy, mających związek z zapewnieniem gotowości bojowej jednostki zarówno w części garażowej oraz  pomieszczeń i obejścia strażnicy . Zorganizowaliśmy 3 akcje honorowego krwiodawstwa. 

Byliśmy współorganizatorem szkolenia  podstawowego strażaka ratownika dla druhów z   jednostek OSP z południowej części powiatu oraz Bielska Białej.

Galeria zdjęć