Kategorie
Aktualności Zawody

GMINNE ZAWODY OSP SENIORÓW 2024

18 maja 2024roku odbyły się gminne zawody sportowo- pożarnicze. Na boisku w Buczkowicach stanęło do rywalizacji 11 drużyn strażackich z Gminy Buczkowice i Wilkowice . Rozpoczęły się o godzinie 9.00 zbiórką na płycie boiska. Po złożeniu meldunku o gotowości drużyn przez dh Dawida Bistygę, zawody otworzył Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny. Na zawodach obecni byli- Wójt Gminy Buczkowice Jerzy Kanik Komendant Gminny OSP Wilkowic- wiceprezes ZOP ZOSP RP w Bielsku-B dh Grzegorz Gabor, prezes Zarządu Oddziału Gminnego w Buczkowicach dh Mariusz Mędrzak, z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku -B- mł. bryg. Rafał Walasik . Prezesi i przedstawiciele startujących jednostek OSP. Strażakom kibicowali również radni Rady Gminy i sołtysi, oraz sympatycy pożarnictwa

Drużyny brały udział w 2 konkurencjach. Pierwszą była sztafeta pożarnicza, drugą ćwiczenie bojowe.

Poprawne wykonanie poszczególnych konkurencji oceniali strażacy z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej z Bielska-Białej, a sędzią głównym był st.kpt. Bartłomiej Ćwiertnia..

Klasyfikacja w Gminie Buczkowice przedstawia się następująco:

Grupa C kobiety

1 .OSP Buczkowice

Grupa A mężczyźni:

  1. OSP Buczkowice
  2. OSP Godziszka
  3. OSP Kalna
  4. OSP Rybarzowice

W Gminie Wilkowice w grupie C kobiet – zwyciężyła drużyna

1.OSP Bystra

2, OSP Wilkowice

W grupie A mężczyźni:

  1. OSP Bystra
  2. OSP Wilkowice II
  3. OSP Wilkowice I
  4. OSP Meszna

Na zbiórce kończącej zawody głos zabrał sędzia główny odczytując protokół z przebiegu zawodów. Później głos zabrali zaproszeni goście, którzy podziękowali za pomoc w zorganizowaniu i sprawnym przeprowadzeniu zawodów, strażakom OSP z gminy oraz KM PSP w Bielsku Białej. Podziękowania złożył Wójt Gminy Jerzy Kanik oraz, Komendant Gminny. Zawodnicy z naszej gminy otrzymali puchary, dyplomy oraz koszulki strażackie które wręczyli Wójt Gminy- Jerzy Kanik, oraz prezes ZOGm dh Mariusz Mędrzak. Zawodom towarzyszyła piękna pogoda, oraz niestrudzeni druhowie którzy cały czas dbali o zapewnienie, zarówno ze strony technicznej oraz porządkowej, prawidłowego przebiegu zawodów. Po zakończeniu zawodów strażacy podsumowali zawody na wspólnym posiłku.

Rybarzowicką straż reprezentowali –

Drużyna Mężczyzn A

Dawid Bistyga, Piotr Januła, Jakubiec Tomasz, Kamil Ciszczoń, Krzysztof Dobija, Janusz Dąbrowski,. Mateusz Moczek, Paweł Augustyniak, Szymon Stwora,

Galeria zdjęć