Kategorie
Aktualności Zebrania i spotkania

ZEBRANIE SPRAWOZDAWCZE ZA 2022 ROK OSP W RYBARZOWICACH

04 lutego 2023 r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za rok 2022. O godz. 17.00 prezes Stanisław Górny oficjalnie otworzył Walne Zebranie witając gości oraz członków OSP. Uczczono minutą ciszy zmarłych w minionym czasie druhów oraz przyjaciół straży.

Nastąpił wybór przewodniczącego zebrania którym został Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP a jednocześnie z-ca wójta Gminy Jerzy Kanik.

Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności oraz finansowe za 2022r. Został także przedstawiony plan na 2023 rok.
Zostało także przedstawione przez Dawida Tyca -prezesa HDK, sprawozdanie z krwiodawstwa za ubiegły rok, oraz za 15 lat działalności klubu przy naszej OSP.

W czasie sprawozdania przedstawione zostały osoby, instytucje i firmy które wspierały całoroczną działalność jednostki. W imieniu Zarządu słowa uznania wyrażono dla tych  strażaków ochotników, bez których nie byłoby możliwe działanie w najważniejszym obszarze, a mianowicie w ratowaniu mienia i niesienia pomocy potrzebującym.

Protokół Komisji Rewizyjnej odczytał jej sekretarz dh Kazimierz Sadlik, stawiając wniosek o absolutorium dla Zarządu . Po odczytaniu protokołu Komisji Mandatowej przez dh Bogusława Gołąbka o prawomocności Walnego Zebrania przeprowadzono głosowanie- jednogłośnie ZA udzieleniem absolutorium.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście- Wójt Gminy dh Józef Caputa, przedstawiciele władz ZOSP RP -, –dh Mirosław Szemla , dh Grzegorz Gabor. Radny Rady Powiatu – Pan Józef Świerczek. Wśród zaproszonych gości byli także wiceprzewodniczący Rady Gminy- Zdzisław Świerczek z radnymi gminy- dh Barbara Magiera -Sadlik,- dh Janusz Matlak.

Przed zakończeniem odbyło się odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z Uchwałami przez Przewodniczącego Komisji- dh Dawida Bistygę co zostało przyjęte jednomyślnie.
Przebieg zebrania protokołował na bieżąco dh Kamil Ciszczoń.

W poszczególnych Komisjach pracowali- mandatowo/skrutacyjnej- , dh Honorata Hejny, dh Krzysztof Świerczek, dh Bogusław Gołąbek , uchwał i wniosków-dh Dawid Bistyga, dh Piotr Januła, dh Tomasz Jakubiec.

Zdjęcia zebrania wykonała Natalia Górna- Gawron.

Po zakończonym zebraniu można było zapoznać się z zapisami w Kronice OSP.

Galeria zdjęć