Kategorie
Aktualności Zebrania i spotkania

Zebranie sprawozdawcze za 2021 rok OSP w Rybarzowicach

Tegoroczne Walne Zebranie z powodu kolejnej fali pandemii koronawirusa Covid- 19. spowodowało  znaczne ograniczenia w ilości osób mogących uczestniczyć w tym wydarzeniu. 

05.02 2022r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbyło się zebranie sprawozdawcze za rok 2021. O godz. 16.00 prezes Stanisław Górny   oficjalnie otworzył Walne Zebranie witając gości oraz członków OSP. Uczczono minutą ciszy zmarłych w minionym czasie  druhów.

Nastąpił wybór przewodniczącego zebrania którym został Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP a jednocześnie z-ca wójta Gminy Jerzy Kanik .

Prezes przedstawił sprawozdanie z działalności  oraz finansowe za 2021r. Został także przedstawiony plan na 2022rok.

Zostało także przedstawione przez Dawida Tyca -prezesa HDK,  sprawozdanie z krwiodawstwa za ubiegły rok, oraz za 15 lat działalności klubu przy naszej OSP

W czasie sprawozdania przedstawione również zostały osoby,  instytucje i firmy które wspierały całoroczną działalność jednostki. W imieniu Zarządu słowa uznania wyrażono dla tych  strażaków ochotników, bez których nie byłoby możliwe działanie w najważniejszym obszarze, a mianowicie w ratowaniu mienia i niesienia pomocy potrzebującym. 

  Swój protokół odczytał również przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Janusz Matlak , stawiając wniosek o absolutorium dla  Zarządu .Po   odczytaniu  protokołu Komisji Mandatowej przez dh Bogusława Gołąbka o prawomocności Walnego Zebrania przeprowadzono głosowanie- jednogłośnie ZA udzieleniem absolutorium.

Następnie głos zabrali zaproszeni goście Przedstawiciele władz ZOSP RP -, – dh Mariusz Mędrzak. dh Mirosław Szemla , Zygmunt Łukoś. władze samorządowe powiatu – dh Grzegorz Gabor, władze gminne-  Z-ca Wójta Gminy- Jerzy Kanik , wiceprzewodniczący Rady Gminy- Zdzisław Świerczek z radnymi gminy- dh Barbara Magiera -Sadlik,- dh Janusz Matlak

Przed zakończeniem odbyło się odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z Uchwałami przez Przewodniczącego Komisji- dh Dawida Bistygę co zostało przyjęte jednomyślnie.

Przebieg zebrania protokołował na bieżąco dh Kamil Ciszczoń. 

W poszczególnych Komisjach pracowali- mandatowo/skrutacyjnej- , dh Honorata Hejny, dh Krzysztof Świerczek, dh Bogusław Gołąbek , uchwał i wniosków-dh Dawid Bistyga, dh Krzysztof Świerczek, dh Tomasz Jakubiec.

Zdjęcia zebrania wykonała Natalia Górna- Gawron.  

Po zakończonym zebraniu można było zapoznać się z zapisami w Kronice OSP.

Galeria zdjęć