Kategorie
Aktualności Zebrania i spotkania

Zjazd Oddziału Gminnego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP

W sobotę 2 października 2021 roku godz. 15.00 w remizie OSP Rybarzowice odbył się VII Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Buczkowicach. Podsumowanie kadencji 2016-2021 rozpoczął Prezes ustępującego Zarządu dh Zbigniew Majcherczyk, powitał gości i delegatów z poszczególnych OSP- Buczkowic, Godziszki, Kalnej i Rybarzowic. Następnie uczczono minutą ciszy zmarłych druhów. Dalej podsumował i przedstawił 5-letnią kadencję Zarządu , odniósł się również do zaangażowania strażaków w działania poza obszarem ratowniczym, dla dobra mieszkańców . Drugie sprawozdanie z działalności operacyjno- technicznej i finansowej złożył Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny. W sprawozdaniu przedstawił zarówno statystykę dotyczącą ilości posiadanego sprzętu ratowniczego, wyszkolenia druhów, wyjazdów do zdarzeń, ilości interwencji w Gminie Buczkowice oraz ilości wyjazdów do zdarzeń do gmin powiatu bielskiego i żywieckiego W tym zakresie uwzględniono również działania związane z pandemią koronawirusa. Zostały przedstawione dane dotyczące zakupów nowego sprzętu, przede wszystkim pojazdów pożarniczych, w ciągu minionego okresu. Nie zabrakło tematu związanego z pracą z młodzieżą zrzeszoną w szeregach strażackich oraz Honorowego Krwiodawstwa. Na zakończenie przedstawił również część finansową dotyczącą całości kosztów związanych z ochroną przeciwpożarową w odniesieniu do finansowania ze strony Samorządu Gminy , dotacji z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, dotacji z budżetu państwa poprzez KSRG, WFOSiGW, MSWiA, Ministerstwo Sprawiedliwości i inne oraz środków własnych poszczególnych jednostek OSP. Dh Bogusław Gołąbek złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zakończone udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi.

Wszystkim dbającym o bezpieczeństwo mieszkańców i ich mienie poprzez wspieranie ochotniczego pożarnictwa, zostały przekazane podziękowania ze strony Prezesa Zarządu Gminnego i Komendanta , które otrzymali goście Zjazdu.

– Przedstawiciele Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP w Katowicach- dh Marian Indeka, dh Mirosław Szemla, Oddziału powiatowego Związku -dh Tadeusz Szkucik , Komendy Miejskiej PSP w Bielsku, st. bryg. Andrzej Graca , władze Samorządowe Gminy- dh. Józef Caputa- Wójt Gminy, Jerzy Kanik z-ca Wójta Gminy, wiceprzewodniczący Rady Gminy Zdzisław Świerczek. Władze samorządowe powiatu Bielskiego- dh Grzegorz Gabor. Podziękowania zostały również skierowane do Pracowników Urzędu Gminy, Radnych Rady Gminy ,jak również obecni na zebraniu Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości.

Druga część Zjazdu to wybory nowego Zarządu Oddziału Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej na kadencję 2021-2026. W tym miejscu złożył rezygnację dh Zbigniew Majcherczyk który przez 20 lat pełnił zaszczytną funkcję Prezesa Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP.

Zaproszeni Goście skierowali do delegatów wiele słów uznania i zapewnień do dalszej współpracy. Podziękowania otrzymał również ustępujący Prezes, a stosowne podziękowania w imieniu strażaków skierował Wójt Gminy Buczkowice dh Józef Caputa wraz z Komendantem Gminnym OSP. Przewodniczącym Zjazdu był Pan Jerzy Kanik- z-ca Wójta Gminy. Organizacją spotkania zajęli się druhowie z OSP Rybarzowice.

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP na lata 2021-2026

 1. Prezes – Mędrzak Mariusz- prezes OSP Godziszka
 2. Wiceprezes – Łukasz Saferna – wiceprezes OSP Buczkowice
 3. Sekretarz – Kanik Jerzy- z-ca Wójta Gminy
 4. Komendant Gminny OSP – Górny Stanisław- prezes OSP Rybarzowice
 5. Członek Prezydium Zarządu – Kaleta Arkadiusz- naczelnik OSP Godziszka
 6. Członek Prezydium Zarządu – Robert Chrapczyński -naczelnik OSP Buczkowice
 7. Członek Prezydium Zarządu – Bistyga Dawid- naczelnik OSP Rybarzowice
 8. Członek Prezydium Zarządu – Gąsiorek Wiesław- prezes OSP Kalna
 9. Członek Prezydium Zarządu _ Więcek Szymon- naczelnik OSP Kalna
 10. Członek Zarządu – Caputa Józef- wójt Gminy- OSP Godziszka
 11. Członek Zarządu – Majcherczyk Zbigniew- OSP Buczkowice
 12. Członek Zarządu – Szemla Mirosław – OSP Rybarzowice

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP

1. Przewodniczący – Gołąbek Bogusław- OSP Rybarzowice

2. Wiceprzewodniczący – Sowa Stanisław- OSP Godziszka

3. Sekretarz – Ciapka Agata – OSP Kalna

4. Członek – Sternal Wojciech- OSP Buczkowice

Zostali również wybrani delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Białej oraz przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego.

Galeria zdjęć