Kategorie
Aktualności Pozostałe

Kurs KPP w OSP Rybarzowice

W dniu 20 czerwca zakończyło się szkolenie z zakresu Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy dla strażaków z OSP powiatu bielskiego.  Trwający od  11 czerwca kurs zakończył się egzaminem zarówno teoretycznym jak i praktycznym, w popołudniowych godzinach w niedzielę 20 czerwca b.r. w remizie OSP Rybarzowice. Szkolenie przeprowadziła firma LINMED z Krakowa. Wynikiem szkolenia było uzyskanie stosownych uprawnień przez 11  ratowników OSP, oraz recertyfikacji posiadanych uprawnień KPP przez 5 druhów.  Z naszej jednostki uprawnienia te uzyskało kolejnych trzech strażaków.

Zdjęcia