Kategorie
Aktualności Pozostałe

Kalendarz Strażacki na 2022 rok

Szanowni Państwo – Mieszkańcy Rybarzowic,

Ochotnicza Straż Pożarna w Rybarzowicach pragnie poinformować Szanownych mieszkańców , że od 4 grudnia br. będą rozprowadzane kalendarze strażackie na 2022 rok.

W związku z sytuacją epidemiologiczną rozprowadzanie będzie odbywało się w następujących terminach – 04 i 05 grudnia, 11 i 12 grudnia oraz 18 grudnia (soboty i niedziele ) w porze dziennej.  Druhowie będą  umundurowani, wyposażeni w maseczki, rękawiczki i środek odkażający.
W czasie rozprowadzania kalendarzy druhowie nie będą wchodzić do państwa domów.

Osoby wyrażające chęć wsparcia OSP proszone są o wyjście do druhów na zewnątrz budynku i dokonanie odbioru w tradycyjny sposób z zachowaniem reżimu sanitarnego.

W przypadku obaw, prosimy o gest z Państwa strony potwierdzający chęć przyjęcia kalendarza , druhowie pozostawią kalendarz w obrębie budynku. Na kalendarzu widnieje numer konta OSP i będą mogli Państwo dokonać wpłaty przelewem. Jest również możliwość nabycia kalendarza w strażnicy OSP Rybarzowice.

Wpłaty można dokonywać na konto podane na kalendarzu OSP Rybarzowice    – tytuł wpłaty: „Wpłata  kalendarz 2022”.

Pragniemy w ten sposób utrzymać dotychczasową tradycję rozprowadzana kalendarzy, wraz ze składaniem życzeń świątecznych, licząc na Państwa wsparcie  naszej działalności,  służącej niesieniu pomocy potrzebującym.

Dziękujemy za zrozumienie i wspieranie naszej jednostki OSP.