Kategorie
Aktualności Uroczystości

11 Listopada 2021 r. – Święto Niepodległosci Rzeczpospolitej Polskiej

Tegoroczne świętowanie Odzyskania Niepodległości przez Polskę wróciło do tradycyjnych obchodów w naszej miejscowości- Rybarzowice

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta   w intencji Ojczyzny sprawowana przez księdza Proboszcza Romana Ciemierę, W swojej  homilii odniósł się do  wartości i poszanowania wolności o którą ciągle należy zabiegać, nie zapominając o poświęceniu naszych przodków. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice oraz Szkoły Podstawowej im. Bolesława Chrobrego.  Obecni byli radni gminy oraz przedstawiciele Rady Sołeckiej z Rybarzowic, na czele z  Zastępcą Wójta Jerzym Kanikiem, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca,  Koła Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów , Szkoły Podstawowej i Przedszkola z Rybarzowic, oraz nielicznej grupy mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Po zakończeniu uroczystości w kościele, poczty sztandarowe, delegacje i mieszkańcy udali się przed Pomnik Legionistów gdzie modlitwę za poległych poprowadził ks, Roman, następnie odśpiewano Hymn Polski .  Przy dźwięku syreny poczty sztandarowe  oddały hołd pochylając sztandary przed Pomnikiem Legionistów. Poszczególne delegacje złożyły wiązanki oraz znicze. Wartę Honorową przy Pomniku, upamiętniającym wymarsz Legionistów, pełnili strażacy z Rybarzowic . Całość obchodów 11 listopada odbyła się przy pięknej pogodzie, a śpiewany w południe hymn Polski dopełnił uroczystego charakteru święta.  Jak co roku odpowiednim przygotowaniem Pomnika zajęli się druhowie z OSP.

Zdjęcia