Kategorie
Aktualności Uroczystości

Uroczystości pogrzebowe ś.p. ks. Kan. Władysława Urbańczyka

W dniu 12.08.2020 zmarł proboszcz parafii Rybarzowice ks. Kan. Władysław Urbańczyk. Administrował parafią od 2001r , pełnił również funkcję wicedziekana dekanatu łodygowieckiego.

….. W  karty historii Rybarzowic wpisał  19 lat swojego życia kapłańskiego, lat  które zaowocowały wielkimi dziełami. Remontem cmentarza, rozbudową kościoła, remontem całego pokrycia dachowego wraz z wieżą, na których to zamontowane oświetlenie krzyży góruje nad naszą miejscowością, utworzenie pięknego ogrodu przykościelnego.  To także prace w salkach katechetycznych wraz z plebanią, remont ogrodzeń,  a teraz kolejny ciąg prac związanych z malowaniem świątyni. 

Dokonał również odnowy krzyży kamiennych, na cmentarzu i tego wykopanego z ziemi przy rozbudowie kościoła a dziś stojącego w ogrodzie, zawsze mówił że co piękne i zachwyca , to przyciąga ludzi do kościoła i zbliża  do Pana Boga. To także odrestaurowane ołtarze, figury i obrazy. Przy tym wszystkim potrafił mobilizować parafian, miejscowe firmy do ofiarności i pomocy w tworzeniu wspólnego dobra. Symbolem tej tytanicznej pracy jest przechodzenie z trumną w której spoczywał, obok remontowanej kaplicy, miejsca które przywracaliśmy do dawnej świetności, gdzie po raz ostatni z nami rozmawiał o kolejnych pracach .

Wspierał wiele inicjatyw społecznych, jak remont Pomnika Legionistów, czy ostatnio świętowane 100 lecie Niepodległości Rzeczypospolitej Polski. Bo powiedzieć trzeba że patriotą wielkim był. Uczestniczył w wielu spotkaniach świątecznych, Jubileuszach, naszych organizacji społecznych, kierując do zebranych dobre i życzliwe słowo.  Współorganizator akcji wspierających tych, którzy mają mniej i pokrzywdzonych przez los.

Za szczególne relacje  ze strażakami ochotnikami, pomimo wielkiej skromności, przyjął nadane mu odznaczenie Za zasługi dla Pożarnictwa w 2008r . Nie sposób nie przywołać tegorocznej mszy w intencji strażaków, choć tak bardzo wyizolowanej , ale z wielką nadzieją że nasze życzenia  stalowej odporności dla  ks. Władysława, umocnią go, a dolegliwości zostaną pokonane. 

Dziś kiedy to po raz ostatni jest wśród nas, wyrażamy  wdzięczność ks. Władysławowi za to że był dla tak wielu parafian nie tyko wspaniałym proboszczem, ale także współorganizatorem życia w Rybarzowicach. Wyrażamy wdzięczność najbliższej rodzinie że Wasz brat urodzony na podhalańskiej ziemi trafił do naszych Rybarzowic- jesteśmy dumni że był wśród nas.  Ufamy że nasza patronka MB Pocieszenia i Św. Józef a także św. Florian , otoczy  Go swoją opieką zaś my wesprzemy modlitwą i pamięcią.  Pamięcią o tym co robił  niestrudzenie, i pokornie,  na chwałę naszego Stwórcy. 

KSIĘŻE PROBOSZCZU WŁADYSŁAWIE wróciłeś po wielkiej służbie do Skomielnej, swojej miejscowości, do swoich stron rodzinnych, aby spocząć w ziemi którą tak bardzo ceniłeś .   -ODPOCZYWAJ W POKOJU……….  – S .Górny  

W uroczystościach pogrzebowych trwających od czwartku-13.08 do importy w kościele parafialnym w Rybarzowicach , i pogrzebu w Skomielnej Białej ciągłą oprawę honorową pełnili druhowie z OSP Rybarzowice. W  dniu uroczystej importy 17.08 o godz. 12.00- wsparli nas druhowie z OSP Witkowice- woj. małopolskie gdzie zmarły ś.p. ks. Władysław był proboszczem przez 9 lat przed przybyciem do Rybarzowic. Również druhowie z OSP Godziszka pomogli nam zabezpieczyć teren uroczystości pod względem opieki medycznej. W dniu pogrzebu 18.08.2020 w rodzinnej miejscowości dołączyli do nas   druhowie z Witkowic, zaś po wjeździe na rodzinną  podhalańską ziemię- druhowie z OSP Skomielna Biała wraz z grupą  górali ze Związku Podhalan, aby dopełnić piękna pożegnania naszego proboszcza ks. Kan. Władysława Urbańczyka.    

Galeria zdjęć