Kategorie
Aktualności Uroczystości

Dzień Strażaka w Rybarzowicach 2020

W tym roku z okazji Świętego Floriana – patrona strażaków –w dniu 3 maja o godz. 11.00 została odprawiona w naszym kościele parafialnym, Msza święta w intencji strażaków ich rodzin, o zdrowie oraz bezpieczne i szczęśliwe ratowanie ludzi z nieszczęść,  której przewodniczył ks. kanonik Władysław Urbańczyk. W swoim kazaniu wiele słów skierował do druhów OSP , jednocześnie dziękując im za codzienne czuwanie aby spieszyć z pomocą, a także za pracę na rzecz rybarzowickiej parafii. Również w kontekście zagrożenia epidemicznego podziękował za dezynfekcję przestrzeni wokół Kościoła Parafialnego i cmentarzy.

Poinformował również zebranych o mszy poniedziałkowej o godz 6.30 w intencji zmarłych druhów.  

W tym roku było inaczej, a to z powodu obostrzeń związanych z Covid-19. W związku z tym nie było możliwości zrobienia uroczystej zbiórki na placu strażnicy. Ten element został zastąpiony udaniem się strażaków na wyznaczone miejsca w ławkach kościelnych, każdy w otrzymanej  maseczce ochronnej. Również krótkie życzenia od Prezesa OSP zostały przekazane na zakończenie Mszy św. co było także okazją do skierowania podziękowań dla obecnych na uroczystości rodzin strażaków oraz mieszkańców Rybarzowic, w bardzo ograniczonej liczbie. Podziękowania zostały również skierowane do księży z naszej parafii za cały rok współpracy, oraz za wspólne zorganizowanie w taki  sposób naszego strażackiego święta.

Galeria zdjęć