Kategorie
Aktualności Uroczystości

11 Listopada 2019 – Święto Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej

Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2019 r. w Rybarzowicach.

Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2019 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta koncelebrowana, w intencji Ojczyzny sprawowana przez księdza Kanonika Władysława Urbańczyka. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice oraz Szkoły Podstawowej z Rybarzowic. wraz z kompanią strażaków. Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, radni gminy na czele z Zastępcą wójta Jerzym Kanikiem, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespół Regionalny Pieśni i Tańca ze Stowarzyszeniem „Ziemia Rybarska”, Koło Gospodyń Wiejskich, Związek Emerytów i Rencistów- koło 17 , Rada Sołecka z Rybarzowic. W uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Szkoły i Przedszkola oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Po zakończonej Mszy św. przy dźwiękach syreny strażackiej złożono hołd bohaterom walczącym o niepodległość, poprzedzony modlitwą w intencji poległych w obronie Ojczyzny, oraz odśpiewaniu Hymnu Narodowego. Poszczególne delegacje złożyły wiązanki oraz znicze. W imieniu naszej OSP stosownie znicze złożyli dh Kazimierz Górny, dh Mirosław Szemla oraz Prezes dh S. Górny.

Wartę Honorową przy Pomniku jedynym na tym terenie upamiętniającym wymarsz Legionistów, pełnili strażacy z Rybarzowic. Jak co roku odpowiednim przygotowaniem Pomnika zajęli się nasi strażacy , z pomocą Firmy Pana Pawła i Zdzisława Gorczewskich.


Galeria zdjęć