Obiekt i sprzęt

BUDYNEK OSP RYBARZOWICE ORAZ POJAZDY  
 SALA KONFERENCYJNA
 SALA OGÓLNA