02
lut.
2019
Zebrania i spotkania

Walne zebranie sprawozdawcze OSP za 2018 rok

Sprawozdanie za rok 2018 z działalności OSP, finansowe, Komisji Rewizyjnej, zmiany w Zarządzie [...]