Aktualności

11 listopada 2017 r - Święto Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej

Msza Święta w intencji Ojczyzny, złożenie hołdu pod Pomnikiem Niepodległości, to wszystko miało miejsce 11 listopada 2017 r. w Rybarzowicach.

O godzinie 11.00 odbyła się uroczysta Msza Święta w intencji Ojczyzny sprawowana przez księży, Rafała i Wiesława. We Mszy Św. wzięły udział poczty sztandarowe z OSP Rybarzowice oraz Szkoły Podstawowej z Rybarzowic. wraz z kompanią strażaków. Obecni byli przedstawiciele władz pożarniczych Związku OSP, władz powiatu, radni gminy, delegacje organizacji społecznych z Rybarzowic- Zespołu Regionalnego Pieśni i Tańca, Koło Gospodyń Wiejskich, Związku Emerytów i Rencistów, Stow. Ziemia Rybarska, Rada Sołecka z Rybarzowic. W uroczystości nie zabrakło przedstawicieli Szkoły i Przedszkola oraz licznie zgromadzonych mieszkańców Rybarzowic dla których cenny jest patriotyzm i umiłowanie ojczyzny.

Czytaj więcej...

Zawody powiatowe OSP 30-09-2017

Bez Komentarza……………………………….

Drużyna kobiet z naszej jednostki zajęła 4 miejsce

Drużyna mężczyzn z naszej jednostki zajęła podobno 8 miejsce.

W zawodach brało udział 21 reprezentacji męskich oraz 8 reprezentacji kobiecych drużyn pożarniczych wyłonionych w eliminacjach gminnych i miejskich zawodów sportowo-pożarniczych.

Zmaganiom towarzyszyła piękna pogoda.

Czytaj więcej...

Kilometry plamy olejowej

16-09-2017 o godz.10.30 do neutralizacji plamy olejowej na drodze wojewódzkiej /ul. Wiślańska/ w Buczkowicach została zadysponowana OSP Buczkowice która neutralizowała substancję od ronda w Buczkowicach do ul. Wczasowej włącznie. Po piętnastu minutach okazało się że plama ta rozciąga się aż do Godziszki. Do akcji ruszyły kolejne jednostki OSP Rybarzowice oraz OSP Godziszka. Od ul Wczasowej, ul. Grunwaldzkiej oraz Lipowską do składów budowlanych zmywaniem plamy zajęli się strażacy z Rybarzowic, dalej do granicy z Godziszką plamę neutralizował drugi zastęp z OSP Buczkowice. OSP Godziszka likwidowała plamę na ul Bielskiej oraz Beskidzkiej w Godziszce.

Czytaj więcej...

Memoriał H. Dzidówny 2017

W dniu 09.09.2017 roku w na boisku w Bronowie odbył się Memoriał im. Haliny Dzidówny. Celem zawodów było upamiętnienie bohaterskiej postawy Haliny Dzidy, która poniosła śmierć podczas pożaru rafinerii w Czechowicach-Dziedzicach w 1971 roku. Ponadto propagowanie wśród młodzieży aktywnego trybu życia oraz doskonalenia sprawności fizycznej.

Czytaj więcej...

Gminne Zawody Sportowo Pożarnicze OSP - Seniorzy

2 września 2017 roku na boisku w Buczkowicach strażacy z Gminy Buczkowice i Wilkowice, rywalizowali w zawodach sportowo-pożarniczych. Rozpoczęły się one o godzinie 9.00 zbiórką na płycie boiska. Zawody otworzył Komendant Gminny OSP wraz Wójtem Gminy Józefem Caputą oraz Prezesem Zarządu Gminnego OSP Zbigniewem Majcherczykiem. Również na zawodach obecny był wójt Gminy Wilkowice Mieczysław Rączka, oraz wiceprezes ZOGm Wilkowic dh Jerzy Ślusarczyk. Drużyny brały udział w 3 konkurencjach. Pierwszą była sztafeta pożarnicza, drugą ćwiczenie musztry, a trzecią ćwiczenie bojowe.

Czytaj więcej...

MDP z Rybarzowic na zawodach CTiF - 2017

W tym roku Zawody Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych dla gmin Buczkowice i Wilkowice gościły w Wilkowicach/ w lasku. Odbyły się 3 czerwca 2017. Po zbiórce otwierającej zawody przez organizatora dh Grzegorz Gabora oraz członka Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP dh Jana Cholewę, o godzinie 9.00 rano rozpoczęła się rywalizacja w sztafecie. Na starcie najpierw stawiła się Gmina Wilkowice później Gmina Buczkowice. Tą drugą reprezentowały drużyny z OSP Buczkowice, OSP Rybarzowice i OSP Godziszka. Po sztafecie, na którą składały się m.in. pokonanie drabiny, płotka, przeniesienie węża oraz gaśnicy na podest, a także podpięcie węża do rozdzielacza, każda ze startujących drużyn udała się na wyznaczone miejsce, aby zaprezentować ćwiczenie musztry. Oceniane było ono przez sędziego musztry dh Stanisława Górnego - komendanta gminnego OSP. Ostatnim zadaniem było ćwiczenie bojowe, w którym drużyny musiały m.in. pokonać rów przeskakując go, przejść tunel, wypełnić nalewak wodą pompując ją z hydronetki oraz zawiązać odpowiednie do rysunków węzły.

Czytaj więcej...

Bieg Floriański - Świętoszówka 2017

W sobotę 6 maja odbył się Bieg Floriański dla Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych powiatu bielskiego. W biegu tym uczestniczyli również reprezentanci starszych pokoleń, oraz osoby nie zrzeszone w OSP. Naszą rybarzowicką jednostkę OSP, reprezentowała siedmio- osobowa drużyna MDP w składzie: Dominika Dadok która zajęła 3 miejsce w kategorii wiekowej 14-17 lat na dystansie 2500m, Izabela Biernat Kamila Gwizdoń, Nikola Czapla, Kornel Szczotka 5 miejsce, Kuba Słowiak 9 miejsce, Damian Mrowiec 9 miejsce na dystansie 1300m w kategorii 11-13 lat. Opieką naszych zawodników zajęli się, dh Joanna Pietrusiak i dh Bogusław Gołąbek. Organizatorem zawodów była OSP Świętoszówka. Dodatkowo Rybarzowice były reprezentowane przez rodzinę –Jolantę, Zdzisława i Pawła Góralczyków.

Czytaj więcej...

Dzień Strażaka w Rybarzowicach - 2017

W tym roku z okazji Świętego Floriana – patrona strażaków –w dniu 3 maja o godz. 11.00 została odprawiona w naszym kościele parafialnym, msza święta w intencji strażaków ich rodzin oraz zmarłych druhów, oraz X rocznicy powstania Klubu Honorowych Krwiodawców przy OSP Rybarzowice, której przewodniczył ks. kanonik Władysław Urbańczyk. W swoim kazaniu wiele słów skierował do druhów OSP, jednocześnie dziękując im za codzienne czuwanie aby spieszyć z pomocą, a także za pracę na rzecz rybarzowickiej parafii.

Przed mszą została złożona symboliczna wiązanka na cmentarzu parafialnym pod Pomnikiem Niepodległości ku czci wszystkich zmarłych druhów z Rybarzowic.

Czytaj więcej...

Życzenia z okazji Dnia Strażaka

DRUHNY, DRUHOWIE , MŁODZIEŻ MDP OCHOTNICZEJ STRAŻY POŻARNEJ
W RYBARZOWICACH

4 maja - Dzień Strażaka, święto św. Floriana, patrona tych, którzy pełnią niebezpieczną, pełną zagrożeń, ale też w swoisty sposób piękną służbę.

Z tej okazji składam serdeczne podziękowania druhnom i druhom Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach w imieniu swoim jak i całego społeczeństwa za działalność ratowniczą, bezinteresowną służbę oraz za wychowanie młodzieży w duchu pomocy drugiemu człowiekowi i służenia Ojczyźnie.

Życzę, by ratowanie życia, zdrowia i mienia ludzkiego, niesienie pomocy tym, którzy jej potrzebują było zawsze bezpieczne i pozwalało na spokojny powrót do domu mimo coraz trudniejszych zadań ratowniczych. Życzę również pomyślności w rozwiązywaniu wciąż nowych problemów, które przynosi Wam życie i trudna, społeczna służba, wielu lat w zdrowiu, sukcesów w życiu zawodowym, w pracy społecznej, a także szczęścia w życiu osobistym.

Słowa wdzięczności kieruję szczególnie do tych, którzy czynnie włączają się w codzienne funkcjonowanie naszej jednostki.

Rybarzowice 04-05-2017r Prezes OSP Rybarzowice

dh Stanisław Górny

Finał Gminny Turnieju Wiedzy Pożarniczej

W dniu 04-03-2017r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbył się finał szczebla gminnego Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. W zmaganiach tych wzięli udział przedstawiciele młodzieży z MDP OSP z Buczkowic, Godziszki i Rybarzowic. Przygotowaniem i sprawnym przebiegiem sprawdzianu z zakresu wiedzy pożarniczej zajęli się druhowie z Rybarzowic .  Komisji konkursowej  przewodniczył dh Wojciech Januła oraz dh Mariusz Mędrzak Wiceprezes Zarządu Gminnego, dh Kamil Ciszczoń oraz dh Joanna Pietrusiak z OSP Rybarzowice. Poczęstunek dla uczestników przygotował gospodarz OSP Rybarzowice dh Bogusław Gołąbek.

Czytaj więcej...