Zebrania i spotkania

Seminarium szkoleniowe i posiedzenie plenarne ZOSP RP

W dniu 13 grudnia w remizie Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach miało miejsce seminarium szkoleniowe dla funkcyjnych Ochotniczych Straży Pożarnych powiatu bielskiego połączone z plenarnym posiedzeniem Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP RP.

Wzięli w nim udział przedstawiciele Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP RP, Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej oraz WFOŚiGW.

Na spotkaniu druhowie z powiatu bielskiego złożyli sobie również życzenia z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2011

W dniu 21 stycznia 2012 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2011.

W tym roku nietypowo, bo zebranie odbyło się na sali Domu Ludowego w związku z prowadzonymi jeszcze pracami remontowo-budowlanymi w strażnicy OSP Rybarzowice. W zebraniu udział wzięli oprócz druhen, druhów i młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych również przedstawiciele władz pożarniczych z Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP RP, Komendy Miejskiej PSP w Bielsku Białej, a także władze samorządowe Gminy Buczkowice. Na zebraniu zreferowane zostały sprawy związane z działalnością OSP, szkoleniami strażaków, sukcesami w poszczególnych zawodach oraz rozbudową strażnicy za miniony 2011 rok.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za 2010 r

6 lutego w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za ubiegły rok. W zebraniu tym oprócz strażaków z Rybarzowic i reprezentacji ochotników z innych straży wzięli udział również przedstawiciele szczebla samorządu gminnego, powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, oraz innych organizacji i instytucji współpracujących ze strażakami. Był to czas podsumowania jak i podziękowań dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-szkoleniowych, działaniach w zakresie pracy z młodzieżą jak i pracach gospodarczo-remontowych w remizie.

Czytaj więcej...

Walne Zebranie za 2009 r.

Jak co roku w miesiącu lutym, w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za ubiegły rok. W zebraniu tym oprócz strażaków z Rybarzowic i reprezentacji ochotników z innych straży wzięli udział również przedstawiciele szczebla samorządu gminnego, powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, oraz innych organizacji i instytucji współpracujących ze strażakami. Był to czas podsumowania jak i podziękowań dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-szkoleniowych, działaniach w zakresie pracy z młodzieżą jak i pracach gospodarczo-remontowych w remizie. Dominującym tematem zebrania była rozbudowa strażnicy.

Czytaj więcej...

OSP Rybarzowice za 2008 rok

Jak co roku w lutym – 01.02 w naszej jednostce odbyło się zebrania sprawozdawcze za ubiegły rok. W zebraniu tym oprócz strażaków z OSP i reprezentacji ochotników z innych straży wzięli udział również przedstawiciele szczebla samorządu gminnego, powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, oraz innych organizacji i instytucji współpracujących ze strażakami. Jest to czas podsumowania jak i podziękowań dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-szkoleniowych, działaniach w zakresie pracy z młodzieżą jak i pracach gospodarczo-remontowych w swoich remizach.

Czytaj więcej...

Walne zebranie sprawozdawcze OSP za 2007 rok

OSP Rybarzowice – ogólnie 44 interwencje

  • pożarów: 13
  • miejscowych zagrożeń: 30
  • alarmów fałszywych: 1

Oprócz interwencji i zdarzeń dysponowanych przez PSP oraz Komendanta Gminnego, jednostka zabezpieczała 4 razy imprezy sportowe pod względem zabezpieczenia medycznego.

Czytaj więcej...

Strona 2 z 2