Walne zebranie 2013

Walne zebranie 2013

Pierwszy kwartał nowego roku to czas podsumowań i rozliczeń wszystkich Ochotniczych Straży Pożarnych. W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 3 lutego – pierwszy raz w  rozbudowanej i wyremontowanej strażnicy.

Rozpoczęcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2012 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia - zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia, działania sekcji historycznej oraz Jednostki Operacyjno-Technicznej. W podsumowaniu uwzględniono ilość wyjazdów za 2012 rok- pożarów27, miejscowych zagrożeń 10.

 

Został również przedstawione plany na rok 2013.

W zebraniu uczestniczyli druhny, druhowie oraz młodzież z jednostki OSP Rybarzowice, reprezentacje ościennych straży, a także goście zaproszeni m. in. członkowie ZOW ZOSP RP  dh Jan Cholewa – Prezes ZOP ZOSP RP, dh Mirosław Szemla wiceprezes WFOŚiGW, bryg. Krzysztof Grygiel – Z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej, władze samorządowe powiatu bielskiego, Gminy Buczkowice - wójt Józef Caputa  wraz z Radnymi z Rybarzowic.

Podczas zebrania medale za wysługi lat, Brązową Odznakę MDP i odznaczenia HDK otrzymali poszczególni strażacy z naszej jednostki.

Na zebraniu zostało również przedstawione krótkie sprawozdanie z działalności Klubu HDK przy OSP Rybarzowice, które przedstawił prezes Klubu – dh Dawid Tyc. Na zakończenie Zebrania głos zabrali zaproszeni goście, którzy wysoko ocenili działalność Zarządu oraz całej jednostki.


IMGP6845.JPGIMGP6778.JPGIMGP6843.JPGIMGP6815.JPGIMGP6781.JPGIMGP6809.JPGIMGP6833.JPGIMGP6776.JPGIMGP6823.JPG