Walne Zebranie Sprawozdawcze za rok 2011

W dniu 21 stycznia 2012 roku odbyło się walne zebranie sprawozdawcze za rok 2011.

W tym roku nietypowo, bo zebranie odbyło się na sali Domu Ludowego w związku z prowadzonymi jeszcze pracami remontowo-budowlanymi w strażnicy OSP Rybarzowice. W zebraniu udział wzięli oprócz druhen, druhów i młodzieży zrzeszonej w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych również przedstawiciele władz pożarniczych z Zarządu Wojewódzkiego i Powiatowego ZOSP RP, Komendy Miejskiej PSP w Bielsku Białej, a także władze samorządowe Gminy Buczkowice. Na zebraniu zreferowane zostały sprawy związane z działalnością OSP, szkoleniami strażaków, sukcesami w poszczególnych zawodach oraz rozbudową strażnicy za miniony 2011 rok.

Jeżeli chodzi o działania ratowniczo-gaśnicze, statystyka dla całej gminy Buczkowice przedstawia się następująco:

ogólna ilość zdarzeń na terenie Gminy Buczkowice – 146 w tym:

  • pożarów: 46
  • miejscowych zagrożeń: 99
  • alarmów fałszywych: 1

Nasza jednostka brała udział w gaszeniu pożarów 24 razy, likwidacji miejscowych zagrożeń 24 razy i 1 raz była fałszywie zaalarmowana. Uczestniczyliśmy również w działaniach ratowniczo-gaśniczych poza terenem gminy Buczkowice 5 razy.
Na uwagę zasługuje fakt trwającego od grudnia szkolenia strażaków- ratowników z naszych jednostek OSP, w wyniku którego po egzaminach w lutym zasilone zostaną zastępy strażackie biorące udział w bezpośrednich działaniach ratowniczych.


003.JPG001.JPG004.JPG002.JPG