Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze za 2010 r

6 lutego w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie sprawozdawczo-wyborcze za ubiegły rok. W zebraniu tym oprócz strażaków z Rybarzowic i reprezentacji ochotników z innych straży wzięli udział również przedstawiciele szczebla samorządu gminnego, powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, oraz innych organizacji i instytucji współpracujących ze strażakami. Był to czas podsumowania jak i podziękowań dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-szkoleniowych, działaniach w zakresie pracy z młodzieżą jak i pracach gospodarczo-remontowych w remizie.

Dominującym tematem zebrania była rozbudowa strażnicy oraz działania powodziowe, jak również udział naszej jednostki w działaniach powodziowych na terenie powiatu bieruńskiego. Innym równie ważnym tematem było przedstawienie działalności naszej jednostki na rzecz mieszkańców gminy i powiatu w związku z pozyskaniem środków unijnych w ramach EFS na bezpłatne szkolenia (prawo jazdy, kursy komputerowe, stylizacja paznokci).

W związku z zakończeniem kadencji Zarządu OSP odbyły się wybory, w wyniku których poprzedni Zarząd oraz Komisja Rewizyjna pozostały bez zmian.

Jeżeli chodzi o działania ratowniczo-gaśnicze, statystyka dla całej gminy Buczkowice przedstawia się następująco:

Ogólna ilość zdarzeń – 267 w tym:

  • pożarów: 41
  • miejscowych zagrożeń: 224
  • alarmów fałszywych: 2

Wyjazdy i udział w zdarzeniach dla naszej jednostki według danych PSP w 2010 r

Ogólnie 83 interwencje, w tym:

  • pożarów: 17
  • miejscowych zagrożeń: 65
  • alarmów fałszywych: 1

Oprócz wyjazdów do zdarzeń strażacy zabezpieczali szereg imprez o charakterze religijnym, kulturalnym i sportowym. Byliśmy również organizatorami ćwiczeń i szkoleń ratowniczych dla gminy, powiatu, regionu, m.in. 3 Beskidzkich Zintegrowanych Ćwiczeń Służb Ratowniczych. Uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach strażackich i patriotycznych. Zostały przedstawione również działania Sekcji Historycznej, której efektem pracy było wydanie książki o dziejach Rybarzowic.

Podczas Walnego Zebrania zostały przedstawione osoby, które w ubiegłym roku otrzymały medale i wyróżnienia zarówno za działania statutowe jak też działania ratownicze (powodziowe).

Na uwagę zasługuje fakt przekazania przez JOT nagrody pieniężnej otrzymanej za działania powodziowe otrzymanej od MSWiA na cele rozbudowy strażnicy.

Walne Zebranie nadało Godność Członka Honorowego OSP Rybarzowice dla dh Józefa Dziedziny.

Przy tej okazji w imieniu Związku OSP RP składam podziękowania druhom strażakom za kolejny rok humanitarnej i społecznej służby na rzecz społeczeństwa.


 

003.JPG001.JPG007.JPG006.JPG005.JPG004.JPG002.JPG