Walne zebranie sprawozdawcze za 2017 rok

  • Drukuj

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu to okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok .W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 10 lutego b.r. o godz 17.00, rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2017 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia- zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia, oraz działania jednostki Operacyjno- Technicznej.

W podsumowaniu uwzględniono ilość wyjazdów do zdarzeń zgodnie ze statystyką PSP za 2017 rok, których było 88 x, więcej artykuł: ”Alarmowo w 2017”. Przedstawiono również inne osiągnięcia jak coroczna działalność klubu HDK czy tez realizacja zadań z zakresu pracy z młodzieżą. Protokół Komisji Rewizyjnej zakończony wnioskiem o absolutorium dla Zarządu został przegłosowany ZA –jednogłośnie. Zostały również przedstawione plany na rok 2018. Priorytetowym zadaniem jest zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego w miejsce staruszka GCBA 6/40 Steyr. Nie zapomniano także o bardzo ważnym wydarzeniu tego roku jakim są obchody 100- lecia Niepodległości Polski.

Również w sprawozdaniu Prezes OSP podziękował w imieniu rybarzowickich strażaków, władzom pożarniczym Związku OSP, Państwowej Straży Pożarnej, władzom samorządowym szczebla gminnego i powiatowego oraz instytucjom i organizacjom społecznym z Rybarzowic za cały rok współpracy. Podziękowania skierowano również do zaprzyjaźnionych jednostek OSP. W imieniu Zarządu słowa uznania wyrażono dla tych strażaków ochotników bez których nie byłoby możliwe działanie w najważniejszym obszarze, a mianowicie niesienia pomocy potrzebującym.

W zebraniu uczestniczyli druhny, druhowie z jednostki OSP Rybarzowice, reprezentacje ościennych straży, a także goście zaproszeni m. in. członek ZOW ZOSP woj. śląskiego dh Marian Indeka –przewodniczący Sądu Honorowego ZOW , st. bryg. Grzegorz Piestrak z-ca Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej, władze samorządowe Gminy Buczkowice- wójt Józef Caputa wraz z Radnymi z Rybarzowic, Prezes Zarządu Gminnego dh Zbigniew Majcherczyk, władze samorządowe powiatu bielskiego-Grzegorz Gabor , oraz ZOP ZOSP RP w Bielsku Białej.

Na zakończenie Zebrania głos zabrali zaproszeni goście którzy wysoko ocenili działalność Zarządu oraz całej jednostki a także zadeklarowali pomoc w realizacji zamierzeń na przyszłość.


walne_2018_P_G.jpgwalne_2018_P_G_(4).jpgwalne_2018_P_G_(6).jpgwalne_2018_P_G_(8).jpgwalne_2018_P_G_(9).jpgwalne_2018_P_G_(12).jpgwalne_2018_P_G_(14).jpgwalne_2018_P_G_(16).jpg