Walne Zebranie Sprawozdawcze OSP za 2016 r.

Początek każdego roku to w strażackim kalendarzu to okres walnych zebrań. Jest to czas podsumowania minionego roku, rozliczenie zakończonych spraw, przedstawienie planów na rozpoczęty rok.W Rybarzowicach walne zebranie odbyło się 4 lutego b.r. rozpoczęte odegraniem Hymnu Strażackiego „Rycerze Floriana”. Otwarcia dokonał Prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny, który w swoim wystąpieniu podsumował cały 2016 rok obfitujący jak zawsze w różne wydarzenia- zawody, turnieje, uroczystości, kursy, szkolenia, oraz działania jednostki Operacyjno- Technicznej. W podsumowaniu uwzględniono ilość wyjazdów do zdarzeń zgodnie ze statystyką PSP za 2016 rok, których było 64x, więcej artykuł: ”Alarmowo w 2016”. Przedstawiono również inne sprawy jak coroczna działalność klubu HDK czy też realizacja zadań z zakresu pracy z młodzieżą. Ważnym wydarzeniem był nasz udział w uroczystościach w gmachu Sejmu RP w związku ze 100leciem Związku Floriańskiego i 95 leciem Związku OSP RP.

Protokół Komisji Rewizyjnej zakończony wnioskiem o absolutorium dla Zarządu został przegłosowany ZA –jednogłośnie. Zostały również przedstawione plany na rok 2017. Priorytetowym zadaniem jest zakup samochodu ratowniczo- gaśniczego w miejsce staruszka GCBA 6/40 Steyr.

W zebraniu uczestniczyli druhny, druhowie z jednostki OSP Rybarzowice, reprezentacje ościennych straży, a także goście zaproszeni m. in. członek ZOW ZOSP woj. śląskiego dh Mirosław Szemla, władze samorządowe Gminy Buczkowice- wójt Józef Caputa wraz z Radnymi z Rybarzowic, Prezes Zarządu Gminnego dh Zbigniew Majcherczyk.

Podczas zebrania Prezes OSP, specjalne podziękowania przekazał dla, byłego dyr. Zarządu Oddziału Wykonawczego Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP dh Mariana Indeki za wieloletnią współpracę nie tylko z OSP Rybarzowice.

Również gratulacje otrzymał nowy Komendant Miejski PSP bryg Zbigniew Mizera ….”składam Panu Panie brygadierze Zbigniewie, w imieniu OSP w Rybarzowicach szczere gratulacje z objęcia tak zaszczytnej funkcji Komendanta Miejskiego PSP w Bielsku-Białej. Bardzo dobry czas dotychczasowej współpracy z Panem utwierdza nas w przekonaniu że dalsze relacje między ochotnikami a PSP będą nie zachwiane. Pan tak jak Pana poprzednik to również druh OSP. Te dobre dotychczas wypracowane relacje są powodem zazdrości wielu powiatów. Życzymy Panu osiągnięć i stopnia generalskiego…..”.oraz podziękowania dla współpracowników.

Nie zapomniano wspomnieć również o osiągnięciach poszczególnych druhów którzy za swoje dokonania zostali docenieni, odznaczeni i wyróżnieni na różnych szczeblach władz związkowych ZOSP RP i nie tylko. Dotyczyło to głownie zaangażowania naszych druhów w zabezpieczenie Światowych Dni Młodzieży zarówno na terenie Rybarzowic, oraz na Krakowskich Błoniach.

Na zakończenie sprawozdania „powierzyliście nowemu zarządowi pełnienie obowiązków na kolejne 5 lat. Roku w którym odbył się Zjazd Oddziału Gminnego konstytuujący Zarząd Gminny, a końcem roku Oddziału Powiatowego na którym nastąpił podział powiatu Bielskiego przez eliminacje przedstawicieli z 5 gmin powiatu bielskiego ze współdziałania na płaszczyźnie Ochotniczego Pożarnictwa Powiatu Bielskiego. Roku w którym nastąpiły zmiany w sposobie finansowania Ochotniczych Straży Pożarnych eliminujący udział struktur OSP szczebla wojewódzkiego, przerzucając ciężar tego zadania na PSP. Dotychczas wypracowane zasady finansowania były po prostu dobre, być może że nowe nie będą gorsze- oby”.

Na zakończenie Zebrania głos zabrali zaproszeni goście którzy wysoko ocenili działalność Zarządu oraz całej jednostki a także zadeklarowali pomoc realizacji zamierzeń na przyszłość.


walne_za_2016_HH.jpgwalne_za_2016_HH_(1).jpgwalne_za_2016_HH_(11).jpgwalne_za_2016_HH_(17).jpgwalne_za_2016_HH_(19).jpgwalne_za_2016_HH_(21).jpgwalne_za_2016_NGG.jpgwalne_za_2016_NGG_(9).jpgwalne_za_2016_NGG_(12).jpgwalne_za_2016_NGG_(14).jpgwalne_za_2016_NGG_(16).jpgwalne_za_2016_NGG_(17).jpg