Walne Zebranie za 2009 r.

Jak co roku w miesiącu lutym, w naszej jednostce odbyło się Walne Zebranie sprawozdawcze za ubiegły rok. W zebraniu tym oprócz strażaków z Rybarzowic i reprezentacji ochotników z innych straży wzięli udział również przedstawiciele szczebla samorządu gminnego, powiatowego, Państwowej Straży Pożarnej, Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, oraz innych organizacji i instytucji współpracujących ze strażakami. Był to czas podsumowania jak i podziękowań dla strażaków za udział w działaniach ratowniczo-szkoleniowych, działaniach w zakresie pracy z młodzieżą jak i pracach gospodarczo-remontowych w remizie. Dominującym tematem zebrania była rozbudowa strażnicy.

Jeżeli chodzi o działania ratowniczo-gaśnicze, statystyka dla całej gminy Buczkowice przedstawia się następująco:

Ogólna ilość zdarzeń – 80 w tym:

  • pożarów: 29
  • miejscowych zagrożeń: 48
  • alarmów fałszywych: 3

Wyjazdy i udział w zdarzeniach dla naszej jednostki w 2009 r.

Ogólnie 47 interwencje

  • pożarów: 15
  • miejscowych zagrożeń: 31
  • alarmów fałszywych: 1

W ubiegłym roku najmniej zdarzeń w powiecie bielskim zanotowano w Gminie Buczkowice. Niemniej jednak nasza jednostka i tak miała sporo interwencji nie tylko na swoim terenie, ale służyliśmy również pomocą sąsiednim miejscowościom. Oprócz wyjazdów do zdarzeń strażacy zabezpieczali szereg imprez o charakterze religijnym, kulturalnym i sportowym. Byliśmy również organizatorami ćwiczeń i szkoleń ratowniczych dla gminy, powiatu, regionu. Uczestniczyliśmy w wielu uroczystościach strażackich i patriotycznych.

Walne Zebranie nadało Godność Członka Honorowego OSP Rybarzowice dla dh Kazimierza Sadlika seniora.

Przy tej okazji w imieniu Związku OSP RP składam podziękowania druhom strażakom za kolejny rok humanitarnej i społecznej służby na rzecz społeczeństwa.

Prezes OSP Rybarzowice
dh Stanisław Górny


003.JPG001.JPG006.JPG005.JPG004.JPG002.JPG