VI Zjazd Gminny ZOSP RP

W sobotę 14 maja 2016 roku godz. 18.00 w remizie OSP Godziszka odbył się VI Zjazd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Buczkowicach. Podsumowanie kadencji 2011-2016 rozpoczął Prezes ustępującego Zarządu dh Zbigniew Majcherczyk, który po powitaniu gości i delegatów z poszczególnych OSP- Buczkowic, Godziszki, Kalnej i Rybarzowic, podsumował i przedstawił 5-letnią kadencję. Drugie sprawozdanie z działalności operacyjno- technicznej i szkoleniowej złożył Komendant Gminny OSP dh Stanisław Górny. W sprawozdaniu przedstawił z zarówno statystykę dotyczącą ilości posiadanego sprzętu ratowniczego, wyszkolenia druhów, wyjazdów do zdarzeń, ilości interwencji w Gminie Buczkowice. Zostały przedstawione dane dotyczące zakupów nowego sprzętu, przede wszystkim pojazdów pożarniczych w ciągu minionego okresu, ilości realizowanych projektów unijnych nastawionych na wzmacnianie bezpieczeństwa na pograniczu polsko-czeskim.

Nie zabrakło tematu związanego z pracą z młodzieżą zrzeszoną w szeregach strażackich oraz Honorowego Krwiodawstwa. Na zakończenie przedstawił również część finansową dotyczącą całości kosztów związanych z ochroną przeciwpożarową w odniesieniu do finansowania ze strony Samorządu Gminy, dotacji z Zarządu Oddziału Wojewódzkiego ZOSP RP, WFOŚiGW, dotacji z budżetu państwa w ramach KSRG, oraz środków własnych poszczególnych jednostek OSP- również tych pochodzących z kredytów. Dh Bogusław Gołąbek złożył sprawozdanie Komisji Rewizyjnej zakończone udzieleniem absolutorium ustępującemu Zarządowi. Wszystkim którzy wspierają ochotnicze pożarnictwo zostały przekazane podziękowania ze strony Prezesa Zarządu Gminnego i Komendanta, które otrzymali goście Zjazdu.

- dh Marian Indeka - dyr. Zarządu Wykonawczego ZOW ZOSP RP w Katowicach, członkowie Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku -dh Jan Cholewa Prezes Zarządu Powiatowego w Bielsku Białej, dh Mirosław Szemla były Wicewojewoda Śląski a także wiceprezes WFOŚiGW, st. bryg. Adam Caputa –Komendant Miejski PSP w Bielsku Białej, dh. Józef Caputa- Wójt Gminy. Podziękowania zostały również skierowane do Pracowników Urzędu Gminy, Rady Powiatu Bielskiego, Radnych Rady Gminy reprezentowanych przez przewodniczących Komisji wraz z Przewodniczącym Rady jego zastępcą, również obecni na zebraniu Sołtysi i przewodniczący Rad Sołeckich poszczególnych miejscowości. Podczas Zjazdu zostały również wręczone Medale za Zasługi dla Pożarnictwa. Zaproszeni Goście skierowali do delegatów wiele słów uznania i zapewnień do dalszej współpracy. Przewodniczącym Zjazdu był Pan Jerzy Kanik- inspektor Urzędu Gminy organizacją spotkania zajęli się druhowie z OSP Godziszka

Druga część Zjazdu poświecona była wyborom nowych członków Zarządu Oddziału Gminnego oraz Komisji Rewizyjnej na nową kadencję 2016-2021. I tak przedstawia się ich skład:

ZARZĄD ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP RP

 1. Prezes – Majcherczyk Zbigniew- OSP Buczkowice
 2. I Wiceprezes – Mędrzak Mariusz- prezes OSP Godziszka
 3. II Wiceprezes – Wrona Zbigniew- prezes OSP Buczkowice
 4. Sekretarz – Kanik Jerzy - inspektor UG Buczkowice
 5. Skarbnik – Więcek Szymon- naczelnik OSP Kalna
 6. Komendant Gminny OSP - Górny Stanisław- prezes OSP Rybarzowice
 7. Członek Prezydium Zarządu – Kaleta Arkadiusz- naczelnik OSP Godziszka
 8. Członek Prezydium Zarządu – Saferna Łukasz- z-ca naczelnika OSP Buczkowice
 9. Członek Prezydium Zarządu – Bistyga Dawid- naczelnik OSP Rybarzowice
 10. Członek Prezydium Zarządu – Gąsiorek Wiesław- prezes OSP Kalna
 11. Członek Zarządu – Caputa Józef- wójt Gminy-OSP Godziszka
 12. Członek Zarządu – Chrapczyński Robert- naczelnik OSP Buczkowice
 13. Członek Zarządu – Matlak Janusz - OSP Rybarzowice

KOMISJA REWIZYJNA ODDZIAŁU GMINNEGO ZOSP

 1. Przewodniczący – Gołąbek Bogusław - OSP Rybarzowice
 2. Wiceprzewodniczący - Sowa Stanisław - OSP Godziszka
 3. Sekretarz – Jakubiec Agata – OSP Kalna
 4. Członek – Sternal Wojciech OSP Buczkowice

Zostali również wybrani delegaci na Zjazd Oddziału Powiatowego ZOSP RP w Bielsku Białej oraz przedstawiciele do Zarządu Oddziału Powiatowego.


VI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK.jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(3).jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(4).jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(10).jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(11).jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(12).jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(13).jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(14).jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(15).jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(17).jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(20).jpgVI_Zjazd_ZOSP____Gminny-_CK_(21).jpg