Zebranie sprawozdawcze za 2015 rok oraz wyborcze OSP w Rybarzowicach

13 lutego 2016r w Ochotniczej Straży Pożarnej w Rybarzowicach odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze za rok 2015. O godz. 17.00 prezes oficjalnie otworzył Walne Zebranie. po czym został odegrany hymn „Rycerze Floriana” oraz uczczenie minutą ciszy zmarłych w ubiegłym roku druhów. Zostało przedstawione sprawozdanie z działalności za 2015 oraz podsumowanie minionej kadencji Zarządu 2011-2015. Tutaj można było pochwalić się m.in. pozyskaniem nowego samochodu typu Bus marki Renault Trafic czy też nową pompą dużej wydajności na przyczepie oraz organizacją II Otwartych Mistrzostw Śląska w Kwalifikowanej Pierwszej Pomocy Strażaków Ochotników. W czasie sprawozdania przedstawione również zostały osoby, instytucje i firmy które wspierały całoroczną działalność jednostki. Wysłuchać można było również sprawozdania finansowego. Swój protokół odczytał również przewodniczący Komisji Rewizyjnej dh Krzysztof Świerczek stawiając wniosek o absolutorium. Po tych wystąpieniach odczytany został protokół Komisji Mandatowej przez dh Bogusława Gołąbka o prawomocności Walnego Zebrania.

Druga cześć zebrania to wybory do Zarządu i KR na nową kadencję. Przed przystąpieniem do do tej procedury, Prezes OSP dh S.Górny poinformował zebranych o rezygnacji 2 członków Zarządu: Naczelnika dh Janusza Matlaka który pełnił tę funkcję przez 20 lat, oraz Sekretarza Zarządu dh Natalię Górną –Gawron pełniąca tę funkcję przez 8 lat.

Po przedstawieniu kandydatów przez przewodniczącego Komisji Wyborczej dh Janusza Matlaka, dokonaniu wyborów i ukonstytuowaniu się Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej, dokonano wyboru delegatów na Zjazd Gminny oraz przedstawicieli do Zarządu Gminnego ZOSP RP.

W zebraniu oprócz druhów i druhen z OSP Rybarzowice obecni byli również goście zaproszeni, m.in., Członek ZOW i Prezes Zarządu Powiatowego dh Jan Cholewa, Czlonek ZOW dh Mirosław Szemla –były Wicewojewoda Śląski, Naczelnik Wydziału Technicznego Komendy Miejskiej PSP w Bielsku Białej mł. bryg. Krzysztof Szary. Obecni byli także przedstawiciele władz powiatowych w osobie wiceprzewodniczącego Rady Powiatu dh Grzegorza Gabora, władz gminnych na czele z Wójtem Gminy Buczkowice Józefem Caputą i władz Zarządu Gminnego OSP reprezentowanego przez Prezesa dh Zbigniewa Majcherczyka. Wśród zaproszonych były również delegacje z zaprzyjaźnionych OSP- Bystrej, Buczkowic, Godziszki i Kalnej, Radni Rady Gminy, oraz wiele osób funkcyjnych z Rybarzowic reprezentujących instytucje, organizacje i stowarzyszenia oraz Szkołę Podstawową i Gimnazjum.

Większość zaproszonych zabrała również głos w dyskusji gratulując pozyskania nowego sprzętu rat-gaśniczego, organizacji mistrzostw, zaangażowania w wiele spraw nie tylko na terenie swojej miejscowości, ale także w gminie, powiecie a nawet województwie. Gratulacje za perfekcyjne przygotowanie sprawozdań i kolejne sukcesy swojej straży otrzymał prezes OSP Rybarzowice dh Stanisław Górny. Przed zakończeniem odbyło się odczytanie protokołu Komisji Uchwał i Wniosków wraz z Uchwałami przez Przewodniczącego Komisji dh Krzysztofa Świerczka. co zostało przegłosowane jednomyślnie.

Miłym akcentem były podziękowania dla dh Janusza Matlaka który otrzymał stosowne podziękowania od nowego zarządu oraz dla i Natlii Górnej-Gawron która zobowiązała się do prowadzenia Kroniki OSP, kontynuując tę piękną ideę po swoim dziadku - ś.p. Władysławie Górnym. W uznaniu za Ich wysiłek i społeczną prace dla dobra wspólnego otrzymali od uczestników zebrania na stojąco burzę oklasków.

Zebraniu przewodniczył Sekretarz Zarządu Gminnego ZOSP RP Jerzy Kanik zaś jego przebieg protokołowała na bieżąco ustępująca sekretarz Zarządu dh Natalia Górna – Gawron.

Po zakończonym zebraniu zapoznać się z zapisami w Kronice OSP czy też publikacjami na temat OSP Rybarzowice w gazecie Strażak i Przegląd Pożarniczy.

Skład nowego Zarządu, Komisji Rewizyjnej oraz delegaci na Zjazd Gminny - w zakładce /O Nas - Zarząd/


IMGP0001.jpgIMGP0002.jpgIMGP0005.jpgIMGP0006.jpgIMGP0007.jpgIMGP0008.jpgIMGP0010.jpgIMGP0012.jpgIMGP0015.jpgIMGP0019.jpgIMGP0032.jpgIMGP9992.jpg